Umiesz odróżnić płazy od gadów? Nieliczni zdobywają w tym quizie max punktów

1 / 12

Żaba wodna to:

2 / 12

Wąż zbożowy to:

3 / 12

Rogatka ozdobna to:

4 / 12

Żółw skórzasty to:

5 / 12

Kumak nizinny to:

6 / 12

Rzekotka australijska to:

7 / 12

Szyszkowiec olbrzymi to:

8 / 12

Waran paskowany to:

9 / 12

Grzebiuszka ziemna to:

10 / 12

Salamandra olbrzymia chińska to:

11 / 12

Lancetogłów meksykański to:

12 / 12

Kajman okularowy to:

Spróbuj nie popełnić żadnego błędu!