Poniedziałkowy quiz szkolny. Jeśli nie byłeś orłem z chemii nie masz szansy na maksa!

1 / 12

Jeśli mówimy o pH obojętnym to mamy na myśli jego wartość równą:

2 / 12

Dodanie kwasu do zasady to reakcja:

3 / 12

NaCl jest:

4 / 12

Papierek lakmusowy umieszczony w roztworze wodorotlenku potasu zabarwi się na kolor:

5 / 12

Aktywność metali w grupie rośnie:

6 / 12

Jak nazywa się reakcja, w której dochodzi do wydzielenia ciepła?

7 / 12

Bezpośrednie przejście pary w ciało stałe to:

8 / 12

Od jakiego czynnika zależy stała szybkości reakcji?

9 / 12

Jeśli zmniejszymy objętość w reaktorze to ciśnienie:

10 / 12

Olej unosi się na wodzie, ponieważ jego gęstość jest:

11 / 12

Siarkowodór jest gazem o charakterystycznym zapachu:

12 / 12

Zdolność atomów pierwiastków do przyciągania elektronów to:

Na ile pytań uda Ci się odpowiedzieć?