Szybka piątka. Poranny quiz na pobudzenie szarych komórek

1 / 5

Jaki ładunek ma proton?

2 / 5

Jak nazywa się główny bohater "Ludzi bezdomnych"?

3 / 5

Ile kręgów szyjnych ma człowiek?

4 / 5

Jaka rzeka przepływa przez Oxford?

5 / 5

Witamina, której synteza odbywa się w skórze to witamina:

Pobudka!
Copyright © Agora SA