Poniedziałkowy quiz szkolny. Tym razem sprawdzisz, ile pamiętasz z WOS-u!

1 / 12

Ile gwiazdek widnieje na fladze Unii Europejskiej?

2 / 12

Ilu posłów zasiada w Sejmie?

3 / 12

Kto w Polsce sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi?

4 / 12

Jaki system sprawowania władzy obowiązuje w Polsce?

5 / 12

Marszałek Sejmu i Wicemarszałkowie tworzą:

6 / 12

Ile lat musi mieć osoba, która ubiega się o prawo zasiadania w Senacie?

7 / 12

W którym roku została założona Organizacja Narodów Zjednoczonych?

8 / 12

Od którego roku obowiązuje Konstytucja III RP?

9 / 12

UNESCO to organizacja:

10 / 12

W którym roku podpisano traktat nicejski?

11 / 12

W którym roku Polska dołączyła do układu z Schengen?

12 / 12

W dniach 19 - 21 maja 2023 roku odbył się kolejny szczyt G-7. Gdzie miał on miejsce?

Na ile pytań odpowiesz prawidłowo?
Copyright © Agora SA