Szybka piątka. Poranny quiz na pobudzenie szarych komórek

1 / 5

Które z tych miast jest stolicą Mołdawii?

2 / 5

Balet "Dziadek do orzechów" skomponował:

3 / 5

Ile osób zamieszkuje Warszawę?

4 / 5

Jak nazywa się najmniejszy ptak na świecie?

5 / 5

Mosiądz jest stopem:

Pobudka!
Copyright © Agora SA