Myślisz, że znasz wszystkie przysłowia o pracy? To spróbuj zgarnąć tu 10 punktów!

1 / 10

Zacznijmy od czegoś łatwego na rozgrzewkę! To oczywiste, że: "Bez pracy nie ma ___":

2 / 10

Oczywistym jest również, że: "Oszczędnością i pracą ludzie ___":

3 / 10

To przysłowie na pewno każdy słyszał, chociaż nie jest do końca słuszne. "Jaka praca, taka ___":

4 / 10

Z tym przysłowiem również nie powinno być większych problemów! "Żadna praca nie ___":

5 / 10

Tutaj mogą pojawić się pierwsze problemy! "Szukaj pracy jak chleba, nie jak ___":

6 / 10

To dopiero jest trudne! "Po pracy miły odpoczynek: tym milszy, kto własny posiada ___":

7 / 10

A kto zna to przysłowie? "Praca tuczy, bieda ___":

8 / 10

Kto dokończy to przysłowie? "Kto się do pracy leni, niewart jeść ___":

9 / 10

To również nie będzie najłatwiejsze! "Praca z ochotą przerabia ___ w złoto":

10 / 10

I coś na koniec! "Bez pracy trudno dostąpić ___":

Niektóre na pewno słyszeliście, ale czy wszystkie?
Copyright © Agora SA