Wakacje kredytowe. Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy w 2023 roku?

Wakacje kredytowe określane są jako jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Dzięki nim możliwe jest czasowe zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego zawartego w złotówkach. Co warto o nich wiedzieć? Oto kilka istotnych faktów.

Wsparcie dla kredytobiorców 2023: podstawowe kwestie

Co przede wszystkim warto wiedzieć o wsparciu kredytobiorców 2023? Preferencyjne zasady spłaty kredytów będą obowiązywały przez kolejny rok. Zasady ich funkcjonowania ulegną jednak zmianie. W 2022 roku można było skorzystać z wakacji kredytowych w przypadku dwóch miesięcy przypadających na III i IV kwartał. W tym roku sytuacja się zmieni. Odroczenie spłaty będzie możliwe jedynie w przypadku jednego miesiąca, ale za to w każdym kwartale. 

Wakacje kredytowe - dla kogo?

Dla kogo przygotowano wakacje kredytowe? Warunkiem korzystania z nich jest posiadanie zaciągniętego w złotówkach kredytu hipotecznego przeznaczonego na własne potrzeby. Poza tym wakacje kredytowe mają charakter powszechny. Oznacza to, że nie funkcjonują tu żadne kryteria dotyczące dochodu, wysokości raty czy stopnia obciążenia nią budżetu domowego. Przy tym wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednego kredytu. Nie ma tu znaczenia także rodzaj oprocentowania (zmienne lub stałe).

Wakacje kredytowe - zasady

Jakie są najważniejsze zasady wakacji kredytowych? Przede wszystkim należy rozpatrywać tę możliwość jako pomoc dla kredytobiorców, którzy mają coraz większe problemy ze spłatą kredytów i równoważeniem własnych budżetów. Warto pamiętać:

  • zawieszenie rat kredytów dotyczy zarówno części kapitałowej kredytu, jak i jego odsetek;
  • bankom nie wolno naliczać dodatkowych odsetek za wydłużenie czasu spłaty kredytu;
  • wakacje kredytowe nie obejmują opłat związanych z ubezpieczeniem kredytu;
  • okres kredytowania będzie dłuższy o tyle miesięcy, ile rat udało nam się odroczyć (dotychczas jest to maksymalnie 8 miesięcy za dwa lata);
  • z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać te osoby, które dzięki kredytowi hipotecznemu sfinansowały zakup nieruchomości na wynajem.

Warto pamiętać również o tym, że umowa o kredyt musiała zostać zawarta przed 1 lipca 2022 r. Zakończenie okresu kredytowania również jest istotne dla skorzystania z wakacji kredytowych. Musi być ono wyznaczone przynajmniej 6 miesięcy od tej daty. 

Wakacje kredytowe - od kiedy? Ważne terminy

Od kiedy wakacje kredytowe obowiązują w 2023 r.? Obecnie ta forma wsparcia kredytobiorców funkcjonuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Można odroczyć jedną ratę miesięczną w każdym kwartale. Oczywiście nie oznacza to, że ona przepada. Nieopłacona rata wydłuża okres kredytowania. 

Wakacje kredytowe - kiedy wniosek będzie dostępny?

Kiedy można składać wniosek na wakacje kredytowe? Ustalona została jedynie pierwotna data, od której można było składać wnioski, czyli 29 lipca 2022. Wniosek należy złożyć w banku udzielającym finansowania. Instytucja ma 21 dni na potwierdzenie jego otrzymania. Wniosek może być dostarczony na trzy różne sposoby. Jest to droga pisemna, ale też mailowa lub pośrednictwo bankowości elektronicznej.

Niekiedy można spotkać dywagacje dotyczące tego, czy wakacje kredytowe będą obowiązywały również w 2024 roku. Nie ma żadnych decyzji potwierdzających przedłużenie wsparcia o kolejny rok. Dość powszechne są jednak wypowiedzi, że jest to prawdopodobny scenariusz. Mają na to wpływ realia ekonomiczne, ale także polityczne.

Zobacz też: Wakacje kredytowe 2024? Rzecznik rządu mówi o decyzji w połowie roku. Resort: Nie toczą się żadne prace

Więcej o:
Copyright © Agora SA