Rozliczenie PIT - do kiedy, kiedy zwrot, progi podatkowe 2023. Najważniejsze informacje

Rozliczenie PIT jest dokonywane za poprzedni rok i ma charakter obowiązkowy. Na szczęście od kilku lat można dokonać tego aktu w prosty sposób, czyli przede wszystkim drogą online.

Rozliczenie PIT 2022. Podstawowe kwestie

Jak dokonać rozliczenia PIT 2022? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że PIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podmiotem opodatkowania jest w tym przypadku osoba fizyczna uzyskująca przychody w określonej wysokości. W potocznym rozumieniu rozliczenie PIT jest tożsame ze złożeniem deklaracji podatkowej do organów skarbowych, co jest działaniem obowiązkowym.

Podatek dochodowy: sposoby rozliczenia

Jak rozliczyć podatek dochodowy? Sposoby rozliczenia PIT mogą być obecnie bardzo różne. Coraz większa liczba podatników docenia fakt, że można tego dokonać drogą online. To zaś pozwala na oszczędność czasu, często zaś także pieniędzy (wydanych na bilety czy przesyłki pocztowe).  Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny sposób.

Co do zasady PIT można rozliczyć:

  • Osobiście. Jest to podstawowa forma rozliczenia PIT, którą wciąż można praktykować. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i osobiście stawić się w urzędzie skarbowym.
  • Za pośrednictwem poczty. Wówczas również należy wypełnić formularz w postaci papierowej. Wysyła się go listem poleconym na adres właściwego urzędu.
  • Drogą elektroniczną. Nie ma wówczas potrzeby wypełniania formularza papierowego lub drukowania żadnych dokumentów. Cały proces odbywa się bowiem drogą elektroniczną. Zaletą tej metody jest to, że rozliczenie może być wykonane na kilka sposobów. Można pomóc sobie jednym z programów do rozliczania PIT, ale także posłużyć się Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów. Została na nim udostępniona usługa Twój e-PIT. Proces jest tu w dużej mierze zautomatyzowany, zaś użytkownik uzupełnia wyłącznie podstawowe dane na swój temat.
Zobacz wideo Kogo dotyczy PIT-36 i jak go wypełnić?

Progi podatkowe 2023

Jakie są progi podatkowe 2023? Przede wszystkim warto wiedzieć, że pod tym sformułowaniem kryją się stawki podatku, które trzeba zapłacić w zależności od wysokości podstawy opodatkowania w minionym roku. Istotne jest to, że:

  • Pierwszy próg podatkowy do 120 000 zł - obowiązuje tu stawka podatku 12% pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek na poziomie 3600 zł;
  • Drugi próg podatkowy ponad 120 000 zł - obowiązuje tu stawka podatku 32% powyżej wskazanej kwoty powiększona o 10 800 zł;
  • Dodatkowo mówi się o trzecim progu podatkowym. Jest to spowodowane wprowadzeniem tzw. ''podatku solidarnościowego''. Zapłacą go osoby uzyskujące łącznie dochody zsumowane z PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 oraz PIT-39 na poziomie ponad 1 000 000 zł. Obowiązuje tu stawka 4% powyżej wskazanej kwoty łącznej. 

Oczywiście rozliczeniu PIT towarzyszy wiele dodatkowych kwestii. Chodzi tutaj chociażby o możliwość zastosowania ulg i odliczeń. Istnieje także możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie PIT - do kiedy?

Do kiedy możliwe jest rozliczenie PIT? Przede wszystkim chodzi tutaj o złożenie deklaracji za ubiegły rok. Konkretny termin jest uzależniony od jej rodzaju, ale w 2023 r. kwestie te uległy ujednoliceniu. Deklaracje PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 rozliczane są do 2 maja. 

Rozliczenie PIT online. Kiedy zwrot?

Zdarza się, że zapłacimy w trakcie roku więcej zaliczek na podatek, niż wynosiło faktyczne zobowiązanie. Wówczas otrzymamy różnicę. Kiedy można liczyć na zwrot podatku z rozliczenia PIT online? Standardowym terminem jest tutaj 45 dni. Inaczej rzecz ma się odnośnie do rozliczeń w formie tradycyjnej. Tam czas na zwrot to aż 3 miesiące.

Zobacz też: Zwrot podatku większy niż zazwyczaj? Nie przecieraj oczu, skarbówka rzeczywiście wyda dwa razy więcej

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.