Polski ład: czym jest i kto na nim zyska? Jakie zmiany czekają na pracowników, a jakie na emerytów?

Polski ład, czyli program skupiający się na kwestiach odbudowy gospodarczej po pandemii Covid-19. Jakie zmiany wprowadza? Kogo one dotyczą? Jakie grupy na nim zyskają?

Polski ład i najistotniejsze zmiany, które wprowadza

Polski ład to program, który stworzony został przez koalicję rządząca. Ideą przyświecającą jego powstaniu było to, by udało się wyjść z kryzysu gospodarczego spowodowanego m.in. pandemią. Wśród najważniejszych założeń znajdowało się np.:

  • zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł,
  • brak podatku PIT dla emerytów i rencistów (dotyczy grupy, która pobiera świadczenie nieprzekraczające 2,5 tysiąca złotych brutto),
  • zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych przekładające się na zwiększenie ilości miejsc pracy.

Poza tym przyjęto wiele zmian podatkowych, ale też w zakresie innych przepisów, które miały być kompleksowe. Okazało się jednak, że pociągnęły one za sobą kolejne nowelizacje i to dość liczne, w czasie wprowadzania już obowiązujących, nowych przepisów.

Polski ład i kalkulator zmian

Ów nowy zestaw przepisów wprowadził bardzo wiele zmian, który określony został jako Nowy Polski Ład. Kalkulator zmian jest tu bardzo szeroki. Poza wskazaną już zmianą kwoty wolnej od podatku, wprowadzono także inne, np.

  • przesunięto II próg podatkowy, który podwyższono do kwoty 120.000 zł. 
  • obniżono też pierwszy - pierwsza stawka podatkowa z 17% do 12%

Kolejna zmiana to sposób rozliczania składki zdrowotnej. Jej wysokość ustalana jest od wysokości dochodów dla osób rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo, a od wysokości przychodu w przypadku osób będących na ryczałcie. Zresztą w samym opodatkowaniu liniowym również wprowadzono kolejne zmiany podobnie, jak w kwestiach opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych.

Polski Ład i kalkulator - czy można to wszystko wyliczyć?

W podatkach i przepisach bardzo wiele się zmieniło przez Polski Ład. Kalkulator może być więc pomocny dla wyliczenia nowych należności na rzecz Skarbu Państwa. Może być to pomocne zwłaszcza w zakresie wyliczenia wynagrodzeń pracowników. Część kalkulatorów bierze też pod uwagę treść przepisów, które obowiązywały w danym roku podatkowym. Warto przy tym pamiętać, że takie strony internetowe to de facto aplikacje, więc warto korzystać z takich, które zawarte są na stronach profesjonalnie zajmujących się wyliczaniem należności publiczno - prawnych.

Co obejmuje Polski Ład 2.0? Czyli najważniejsze zmiany związane z rocznym rozliczeniem PIT

Polski Ład 2.0 sprawił, że stawkę podatkową 17% zamieniono na 12%, co dotyczy dochodów za rok 2022 do wysokości kwoty 120.000 zł. Po przekroczeniu tego progu kolejna stawka to 32%. Kolejnym progiem jest kwota 1.000.000 zł, po przekroczeniu której płaci się dodatkowe 4%. W ramach wprowadzonych zmian należy uświadomić sobie, że kwota wolna od podatku to nie to samo co kwota zmniejszająca podatek. Kwota wolna od podatku to kwota, od której nie płaci się podatku od osób fizycznych. Natomiast kwota zmniejszająca podatek to kwota 3600 zł i obniża ona podatek dochodowy o tą kwotę, którą to pracodawca odlicza od podatku, gdy przygotowuje listę płac. Dodatkowo wprowadzono możliwość, że przy spełnieniu określonych w przepisach przesłanek, jeśli dla kogoś okaże się rozliczenie podatku za 2022 r. wg stawki 17% i funkcjonującej wówczas kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 5100 zł bardziej korzystna, to może z tego skorzystać i wówczas otrzyma zwrot podatku. Ponadto zlikwidowano ulgę dla rodziców wychowujących samotnie dziecko, ale przywrócona została możliwość rozliczania się samotnych rodziców wraz z dzieckiem. Wprowadzono też szereg nowych ulg, m. in.:

  • na zabytek
  • składka na związki zawodowe
  • na terminal płatniczy.

Polski Ład: kalkulacja. Czy dotyczy tylko umowy o pracę?

Nowe przepisy podatkowe nie są łatwe dla nikogo. Dla przedsiębiorców również wiele zmienił Polski Ład. Kalkulacja ważna jest więc nie tylko w odniesieniu do wynagrodzenia dla pracowników, bo nie każdy przedsiębiorca ma zatrudnionych pracowników. Możliwe jest również skorzystanie z kalkulatorów dla B2B, czyli porównania form opodatkowania działalności gospodarczej, co może mieć istotne znaczenie dla osób pracujących wg tej formy.

Jakie są kolejne zmiany w Polskim Ładzie? Tym razem już 3.0?

Zmiany w Polskim Ładzie w 2023 r. to już kolejne, zwane Nowym Polskim Ładem 3.0. Od I kwartału 2023 r. osoby, które mają kilka stosunków pracy będą inaczej rozliczać kwotę wolną od podatku, co zależeć będzie od ilości pracodawców. To jednak nie pracownik, a pracodawca będzie obowiązany do uwzględnienia tego w rozliczeniach. W 2023 r. osoby, które nie osiągną dochodu wyższego niż kwota wolna od podatku, czyli 30.000 zł rocznie będą mogły złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kolejne zmiany dotyczą sposobu rozliczania najmu prywatnego, albowiem nie będzie już można tego robić według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Od początku 2023 r. dostępne jest także świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, które również rozliczane jest wg zmienionej formy opodatkowania.

Polski Ład i zmiany dla pracowników

Na bardzo wiele kwestii związanych z wynagrodzeniami ma wpływ Polski Ład. Zmiany dla pracowników są jednymi z nich. Tak, jak już wskazano, wśród najistotniejszych wymienić można zmianę wysokości kwoty wolnej od podatku oraz kwoty, o którą zmniejsza się podatek. Podobnie sposób rozliczania składki zdrowotnej, czy też wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie te kwestie warto omówić z księgową lub doradcą finansowym, ponieważ zmian było bardzo wiele i w zasadzie nie można wykluczyć kolejnych, a warto korzystać z tych, które rzeczywiście dają szansę na obniżenie podatków.

Zobacz też: Rozliczenie PIT za 2022. Ponad milion Polaków musi dopłacić. Kto i dlaczego? Podajemy przykłady

Więcej o:
Copyright © Agora SA