Kwota wolna od podatku w 2023 po zmianach związanych z Polskim Ładem. Ile wynosi?

Kwota wolna od podatku 2023: czy dzięki temu więcej zostanie w portfelu? Dowiedz się koniecznie już teraz!

Kwota wolna od podatku 2023 - podstawowe kwestie

Kwota wolna od podatku i jej zwiększenie to jedno ze sztandarowych założeń Polskiego Ładu wprowadzonego przez rząd zjednoczonej prawicy. Po ostatniej nowelizacji podatków, zmianie uległa kwota wolna od podatku w 2023 r. We wcześniejszym okresie wynosiła ona 8000 zł, a obecnie jest to 30.000 zł. Co to oznacza? Dokładnie to, że jeśli w obecnym roku podatkowym nie osiągnie się dochodu przekraczającego wyżej wymienioną sumę, nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a ewentualne naliczenie podatku jest od kwot, które przekroczą ustalony limit 30.000 zł. Skorzystanie z takiej możliwości jest dostępne dla osób, które rozliczają się według zasad ogólnych.

Czym jest kwota zmniejszająca podatek 2023 i jak ją obliczyć?

Kwota zmniejszająca podatek 2023 to nie to samo, co kwota wolna od podatku. W tym przypadku chodzi o kwotę, o którą pracodawca pomniejsza naliczoną w danym miesiącu, zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Kwota ta zależy jednak od wysokości wyznaczonej w danym okresie rozliczeniowym, kwoty wolnej od podatku, ponieważ to ją mnoży się przez podatek określony w procentach, np. 12%. Tak więc liczy się to w następujący sposób: 30.000 zł x 12% = 3600 zł w skali roku. Dlatego też 3600 należy podzielić przez 12 miesięcy, co daje 300 zł miesięcznie do odliczenia.

Ulga podatkowa 2023 a kwota wolna od podatku: czy to to samo?

Kwota wolna od podatku jest swego rodzaju ulgą podatkową, jednak nie jedyną. Kolejna ulga podatkowa 2023 to ulga dla młodych, która naliczana jest automatycznie i nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, by ją uzyskać. Obejmuje ona osoby do 26. roku życia, które uzyskują dochód z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, umowy zlecenie, stosunku służbowego i spółdzielczej umowy o pracę. Aby z niej skorzystać nie można przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Koszty uzyskania przychodu 2023. Czym są i jakie są zasady ich odliczania?

Wiele osób zastanawia się, czy są w ogóle jakieś koszty, które mogą być odliczone przez pracowników w 2023 r. Co do zasady ustawa nie daje takich możliwości pracownikom, a jedynie w pewnych wypadkach możliwe jest odliczenie zryczałtowanych kosztów oraz dojazdów do pracy, które udokumentowane będą okresowymi biletami imiennymi. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów 2023 z tytułu stosunku służbowego, pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej można odliczyć w postaci:

  • 250 zł miesięcznie, co rocznie daje nie więcej niż 3000 zł, jeśli uzyskuje się przychody z jednego stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej,
  • nie mogą wynosić więcej niż 4500 zł, jeśli przychody uzyskiwane są jednocześnie z więcej niż jednego pracy, służbowego, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej
  • 300 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 3600 zł za rok podatkowy, jeśli miejsce zamieszkania pracownika (stałe lub tymczasowe) jest w innej miejscowości niż miejsce wykonywania pracy. Warunkiem jest jednak to, by nie otrzymywać jednocześnie dodatku za rozłąkę
  • nie mogę wynosić więcej niż 5400 zł w roku, jeśli przychody otrzymywane są z więcej niż jednego stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, a miejsce zamieszkania pracownika (stałe lub tymczasowe) jest w innej miejscowości niż miejsce wykonywania pracy. Warunkiem jest jednak to, by nie otrzymywać jednocześnie dodatku za rozłąkę.

Na czym polega rozliczanie PIT?

Rozliczanie PIT to coroczny problem każdego Polaka. Sam skrót "PIT" pochodzi od Personal Income Tax. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego, który nałożony jest na osobę fizyczną, uzyskującą określone przychody. Powszechnie jednak kojarzony jest z deklaracją podatkową, którą składa się na koniec roku podatkowego do urzędu skarbowego, aby wykazać wysokość wyliczonego podatku i kwot, na podstawie których dokonano obliczeń.

Co to w ogóle jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to termin, który pojawia się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest ona zbyt nisko oznaczana i jest sprzeczna z Konstytucją. Od tego czasu kwota ta co roku jest uaktualniana. Ustalenie tej sumy oznacza, że osiągnięcie dochodów do tej wysokości sprawia, że nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dopiero jej przekroczenie powoduje naliczenie podatku od nadwyżki nad kwotą wolną od podatku.

Zobacz też: Emerytura bez podatku jest możliwa. Inni też nie zapłacą PIT. Eksperci podatkowi podają sposób

Więcej o:
Copyright © Agora SA