500 złotych dla seniora będzie wypłacane dożywotnio i co miesiąc. Trafi nie tylko do emerytów

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, znane powszechnie jako 500 dla seniora, uzależnione jest od progów dochodowych. Ostatnia zmiana w tym zakresie została wprowadzona 1 marca 2023. Ile wynoszą nowe progi? Wyjaśniamy, kto może starać się o świadczenie.

Celem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest wsparcie świadczeniobiorców podczas wykonywania codziennych czynności. Duża część osób korzystających z tej pomocy to seniorzy powyżej 75. roku życia. Pieniądze są wypłacane co miesiąc, jednak nie wszyscy wnioskujący mogą liczyć na otrzymanie pełnego świadczenia. Jego wysokość zależy bowiem od ustalonych progów dochodowych.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

500 dla seniora. Dla kogo jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Jak dowiadujemy się na stronie ZUS-u, o 500 dla seniora mogą się ubiegać osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem,
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia lub nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
  • pobierają świadczenie, którego wysokość po dodaniu świadczenia uzupełniającego nie przekracza ustalonego progu.

Jeśli wnioskodawcy pobierają świadczenie, które przekracza ustalone progi, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielne egzystencji nie będzie wypłacane w pełnej kwocie – zostanie pomniejszone według zasady "złotówka za złotówkę". Dodatkowo wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa, prawa pobytu lub stałego pobytu, a w przypadku obywateli spoza UE lub EFTA, konieczny jest zalegalizowany pobyt w Polsce.

Jak otrzymać 500 dla seniora? Progi dochodowe i zasady przyznawania świadczenia

Próg dochodowy jest zmieniany ze względu na waloryzację rent i emerytur, dlatego też został on odpowiednio dostosowany od 1 marca 2023. Obecnie wynosi 2157,80 zł. Według wyliczeń Faktu pełne świadczenie w wysokości 500 zł otrzymają osoby, których dochód nie przekroczy 1657,80 zł brutto.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS-u lub za pośrednictwem PUE ZUS. Niezwykle istotne jest to, aby do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Więcej o:
Copyright © Agora SA