Komisja Europejska podjęła decyzję. Te budynki będą musiały posiadać panele słoneczne. Podano daty

Wprowadzenie obowiązku instalacji fotowoltaiki na nowopowstających budynkach ma na celu zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nowe przepisy obejmują jednak nie tylko przyszłe inwestycje. Kto i do kiedy musi dostosować się do omawianych regulacji? Wyjaśniamy.

O planach wprowadzenia neutralności klimatycznej budownictwa do 2050 roku Parlament Europejski poinformował w komunikacie prasowym dnia 14 marca 2023. Według Komisji Europejskiej budynki w Unii odpowiadają aż za 40% ogółu zużycia energii oraz za 36% emisji gazów cieplarnianych. Nowe przepisy miałyby te wartości zmniejszyć do 2030. Do 2050 natomiast wszystkie nowe budynki będą neutralne dla klimatu.

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Panele fotowoltaiczne na nowych budynkach. Jakie są terminy na wprowadzenie zmian?

Od 2028 zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki. Termin na wprowadzenie zmian jest krótszy w przypadku budynków zajmowanych czy eksploatowanych przez władze publiczne lub do nich należących – te muszą być zeroemisyjne do 2026. Obowiązek przeprowadzenia gruntownych remontów mających na celu dostosowanie do nowych wymogów mają również istniejące już budynki mieszkalne, przy czym w tym przypadku termin to 2032.

Co więcej, budynki mieszkalne będą musiały mieć do 2030 co najmniej klasę energetyczną E, a do 2033 klasę D. Budynki niemieszkalne i budynki użyteczności publicznej będą musiały spełnić te same warunki odpowiednio w terminach do 2027 i 2030. Klasa energetyczna określana jest w skali od A do G, a do ostatniej z nich należy 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w krajowych zasobach budynków mieszkalnych.

Panele słoneczne w domach - zmiany dotyczą wszystkich? Rząd przewiduje wsparcie

Ponieważ instalacje fotowoltaiczne wiążą się z dużymi kosztami, planowane jest wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących obywateli. Jak czytamy w przytoczonym już komunikacie prasowym, utworzone mają być bezpłatne punkty informacyjne oraz formy dofinansowania. Przypomnijmy, że w Polsce działają też już podobne programy, np. Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Co ważne, nowymi przepisami nie będą objęte zabytki, budynki chronione ze względu na ich cechy architektoniczne lub charakter historyczny, budynki techniczne lub eksploatowane tymczasowo, miejsca kultu religijnego, a także mieszkalnictwo socjalne, jeżeli koszty inwestycji byłyby wyższe niż potencjalne oszczędności zyskane dzięki fotowoltaice. Ostateczna postać przepisów zostanie ustalona po negocjacjach z Radą.

Więcej o:
Copyright © Agora SA