Te długi się nie przedawniają. Lepiej uważaj, bo musisz je spłacić bez względu na miniony czas

Przedawnienie długu następuje po upływie konkretnego czasu. W niektórych okolicznościach umożliwia uniknięcie konieczności spłaty długu przez dłużnika. Istnieją jednak wyjątki. Wyjaśniamy, które długi nigdy nie będą przedawnione, a także czym różnią się roszczenia majątkowe od niemajątkowych.

Długi mogą przyjmować formę długów majątkowych lub długów niemajątkowych. W zależności od tego, z jakim rodzajem zadłużenia mamy do czynienia, inne mogą być terminy przedawnienia długu. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że większość długów faktycznie ulega przedawnieniu, a wyjątków jest stosunkowo niewiele. Kwestie te są regulowane prawnie przez Kodeks cywilny.

Zobacz wideo Dziecko dziedziczy długi i co dalej? Adwokat: Jest prawnie chronione

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Przedawnienie długów majątkowych. Te długi nigdy się nie przedawniają

Okres przedawnienia roszczeń został skrócony dzięki nowelizacji z 9 lipca 2018 aż o 4 lata. Obecnie zapis w art. 118 Kodeksu cywilnego mówi:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Należy przy tym podkreślić, że nawet w przypadku przedawnienia roszczenie nie przestaje istnieć. Dłużnik może jedynie uchylić się od jego zaspokojenia bez poniesienia negatywnych konsekwencji. Istnieją od tego jednak wyjątki, które nie przedawniają się nigdy. Należą do nich:

  • roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy (art. 220 k.c.),
  • roszczenia wydobywcze (windykacyjne) wynikające z prawa własności nieruchomości (art. 223 k.c.),
  • roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń) wynikające z prawa własności nieruchomości (art. 223 k.c.).

Przedawnienie długów niemajątkowych. Co zaliczamy jako dług niemajątkowy?

Długi niemajątkowe dotyczą roszczeń, które nie mogą być wyrażone w pieniądzu. Dotyczy to przede wszystkim ochrony dóbr osobistych, czyli czci, dobrego imienia itp. O długu niemajątkowym będziemy zatem mówić np.  w przypadku, gdy osoba zażąda przeprosin za naruszenie jej dóbr osobistych. Roszczenia niemajątkowe nigdy nie ulegają przedawnieniu i powinny zostać spełnione niezależnie od minionego czasu.

Więcej o:
Copyright © Agora SA