Kodeks pracy 2023: to pewne. Prezydent podpisał nowelizację. Będzie rewolucja w urlopie rodzicielskim

Nowelizacja Kodeksu pracy to przede wszystkim zmiany w Kodeksie pracy 2023 wprowadzające dwie dyrektywy: tzw. dyrektywę rodzicielską i work-life balance. Przepisy w tym zakresie zaczną obowiązywać już niebawem. Wyjaśniamy, jakie dokładnie zmiany wprowadza nowy Kodeks pracy i kogo będą dotyczyć.

O podpisaniu nowelizacji Kodeksu pracy strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informowała w piątek 24 marca 2023. Zmiany, które wprowadza, mają na celu zapewnienie bardziej przejrzystych warunków zatrudnienia, a także ułatwienie rodzicom łączenia obowiązków wychowawczych z aktywnością zawodową. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o łączeniu pracy z wychowaniem dzieci

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kodeks pracy: zmiany nadchodzące dla rodziców. Co oznacza dla nich dyrektywa rodzicielska?

Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadza dyrektywa rodzicielska, jest uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu. Ponadto zwiększono wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego do 70 % podstawy wymiaru zasiłku. W ramach urlopu rodzicielskiego wprowadzanych zostało po 9 tygodni urlopu dla każdego z rodziców, przy czym przydział ten nie może być przeniesiony na partnera. Dodatkowo wprowadzono bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku, który może być przeznaczony na opiekę zarówno nad dzieckiem, jak i małżonkiem lub rodzicem.

Warto wspomnieć również o zwolnieniu od pracy z powodu działania sił wyższych. Te dodatkowe dni wolne będą przysługiwać pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych wypadkiem bądź chorobą. Za czas zwolnienia pracownik otrzyma połowę wynagrodzenia.

Nowy Kodeks pracy i dyrektywa work-life balance. Te zmiany obejmą wszystkich pracowników

Dyrektywa ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE wprowadzi m.in. możliwość wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Z prawa tego skorzystać będą mogli raz w roku pracownicy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy. Co ważne, pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu miesiąca. Nowy Kodeks pracy zagwarantuje także pracownikowi prawo do pozostawania w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą.

Więcej o:
Copyright © Agora SA