Subkonto ZUS. Na czym polega? Te osoby mogą wypłacić z niego środki w określonych okolicznościach

Subkonto ZUS to w uproszczeniu część konta ubezpieczonego, którą ZUS wyznacza niektórym osobom. W określonych sytuacjach możliwe jest również wypłacenie środków zgromadzonych na subkoncie przez osoby upoważnione. Wyjaśniamy, kto dokładnie posiada subkonto oraz kiedy i jak można dokonać wypłaty.

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie ZUS możliwa jest m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dokładne procedury postępowania zależą natomiast od tego, czy ubezpieczony był członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Czym jest subkonto ZUS? Jak sprawdzić subkonto ZUS?

Subkonto ZUS jest wydzielane z konta ubezpieczonego. Dotyczy to wszystkich osób urodzonych po 1968. W przypadku osób urodzonych przed 1969 subkonto zostanie utworzone wyłącznie dla osób, które są członkami OFE. Jak informuje ZUS, na subkoncie są gromadzone następujące informacje:

  • zwaloryzowana wysokość wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną,
  • kwota środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w OFE (na dzień 31 stycznia 2014),
  • kwota środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego,
  • wysokość należnych i wpłaconych składek.

Aby sprawdzić stan subkonta, wystarczy zalogować się na PUE ZUS, a następnie przejść do Panelu Ubezpieczonego i wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta".

Subkonto ZUS: kiedy można wypłacić środki? Podział i wypłata w określonych okolicznościach

Środki zgromadzone na subkoncie są dzielone i wypłacane w następujących okolicznościach:

  • rozwód,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa,
  • umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej,
  • śmierć osoby, dla której było prowadzone subkonto.

O wypłatę zgromadzonych środków mogą ubiegać się osoby upoważnione przez ubezpieczonego. Upoważnienie takie deklaruje się w ZUS-ie (w przypadku osób niebędących członkami OFE) lub w OFE (w przypadku członków funduszu). Co więcej, wypłata pieniędzy następuje na wniosek upoważnionego, który ponownie należy złożyć w odpowiednim urzędzie w zależności od tego, czy ubezpieczony był członkiem OFE. Szczegółowe zasady podziału i wypłaty środków z subkonta ZUS znajdziemy w oficjalnym poradniku online.

Więcej o:
Copyright © Agora SA