Emerytura w wieku 55 lat jest możliwa, ale tylko dla kobiet. Wystarczą dokumenty i wniosek

Emerytura pomostowa to możliwość wcześniejszego pobierania emerytury dla osób spełniających określone warunki związane przede wszystkim z pracą zawodową. Ponadto o świadczenie należy złożyć wniosek w określonym terminie. Wyjaśniamy, kto może pobierać emeryturę pomostową i jak ją uzyskać.

Prawo do emerytury pomostowej dotyczy osób, które wykonywały pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Zaliczamy tu m.in. zawody związane pracą wykonywaną w powietrzu, na wodzie, pod wodą, pod ziemią lub w warunkach zimnego oraz gorącego mikroklimatu. Konieczne jest także przepracowanie w zawodzie określonego czasu.

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura pomostowa: komu przysługuje świadczenie? Trzeba spełnić określone warunki

Jak dowiadujemy się na stronie ZUS-u, z emerytury pomostowej w ogólnym ujęciu mogą skorzystać osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 i spełniają wszystkie wymienione warunki:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny, czyli co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn;
  • posiadają okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze nie mniejszym niż 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • przed 1 stycznia 1999 i po 31 grudnia 2008 wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ponadto mogą udowodnić przepracowanie co najmniej 15 lat w tych zawodach.

Należy zaznaczyć przy tym, że warunki te mogą być nieco inne dla poszczególnych zawodów. Przykładowo, osoby wykonujące pracę na statkach powietrznych mogą skorzystać z prawa do emerytury pomostowej już w wieku 50 lat w przypadku kobiet lub 55 lat w przypadku mężczyzn. Poszczególne grupy zostały szczegółowo opisane na stronie ZUS-u.

Jak uzyskać emeryturę pomostową? Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku

Wniosek o emeryturę pomostową powinien być złożony w tym samym miesiącu, w którym spełnimy ostatni z wymaganych warunków (np. osiągniemy wiek emerytalny). Można to zrobić osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie, korzystając z PUE. Aby wniosek był przyjęty, musi zawierać:

  • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999,
  • dokumenty potwierdzające okresy: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych itd.;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac w omawianych zawodach.
Więcej o: