Alimenty 2023. Jak uzyskać świadczenie na dzieci? Sprawdź

Alimenty 2023, czyli istotne informacje dla każdego, kto ma pod opieką dziecko po rozstaniu z dotychczasowym partnerem. Jak można je uzyskać? Co zrobić? Oto kilka istotnych informacji.

Alimenty 2023, czyli jak zadbać o potrzeby dzieci?

Alimenty 2023: jak starać się o świadczenie na potrzeby dzieci? Uzyskanie alimentów wiąże się z reguły z sytuacją, w której dziecko pozostaje głównie pod opieką jednego z rodziców, a drugie ma wyłącznie kontakty. Często jednak sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna, ponieważ drugi z rodziców w ogóle nie interesuje się dzieckiem. Wtedy zasądzenie alimentów to konieczność i ogromna pomoc — z reguły dla matki. Niestety nie są też pojedyncze sytuacje, w których dług alimentacyjny jest nieściągalny, a drugi z rodziców oficjalnie nie posiada żadnej pracy ani majątku, z którego można należności egzekwować. To bardzo trudna sytuacja dla osoby, z którą dziecko pozostaje. Oto garść informacji, jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Alimenty na dziecko 2023 - jak je uzyskać?

W sytuacji, gdy nie udaje się porozumieć z drugim z rodziców na stopie polubownej, koniecznym jest szukanie pomocy w wymiarze sprawiedliwości. Nie pozostaje wówczas nic innego jak złożyć pozew do sądu. Alimenty na dziecko 2023 można więc uzyskać w drodze orzeczenia sądowego. Do złożenia pozwu konieczne jest zebranie określonych materiałów. Przede wszystkim trzeba ustalić, ile wynoszą koszty utrzymania dziecka lub dzieci, a składają się na nie m.in.:

  • wyżywienie,
  • odzież,
  • kosmetyki,
  • kieszonkowe,
  • koszty związane z wyprawką szkolną,
  • hobby,
  • zajęcia pozaszkolne, np. korepetycje,
  • koszty leczenia, leków i zabiegów,
  • wyjazdy wakacyjne i na ferie zimowe.

Koszty te mogą się jednak różnić w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko. Inne wydatki będą bowiem przy dziecku w wieku szkolnym, a inne przy niemowlęciu. Dobrze jest w tym celu zbierać FV albo paragony z NIP — sam bowiem paragon nie stanowi dowodu w sprawie.

Zobacz wideo Neumann: Każdemu należy się rewaloryzacja 500+ do 800+

Ile wynoszą minimalne alimenty 2023?

Ważną informacją jest to, że przepisy prawa polskiego nie określają czegoś takiego, jak minimalne alimenty 2023. Wszystko zależy od potrzeb dziecka, możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego rodzica oraz stopy, na której dziecko żyło przed ustaniem związku rodziców albo na której mogłoby żyć, gdyby para pozostawała razem. Nie ma więc żadnej reguły w tym zakresie, ale też sądy podczas orzekania muszą brać pod uwagę wiele okoliczności sprawy — w tym te już wymienione.

Fundusz alimentacyjny 2023 - czym w ogóle jest ta instytucja?

W najtrudniejszych sytuacjach, związanych z koniecznością uzyskania środków na utrzymanie dziecka, pomocny może być fundusz alimentacyjny 2023. Są to świadczenia przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jest to pomoc finansowa, która przyznawana jest, gdy występuje bezskuteczność egzekucji. Żeby je uzyskać, konieczne jest jednak spełnienie określonych kryteriów wskazanych w ww. ustawie. Niestety fundusz wypłaca pieniądze w kwocie jedynie ok. 500 zł, nawet jeśli sądownie zasądzona była wyższa kwota.

Jakie są najniższe alimenty na dziecko 2023?

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Skoro nie ma granic, które mogą być ustalone i nie są one wskazane w przepisach, nie można z całą stanowczością powiedzieć, że będzie to np. kwota 400 zł czy 500 zł. Niestety pozostawia to pewną dozę niepewności, że nie wiadomo, jakie są najniższe alimenty na dziecko 2023. Nie pozostaje jednak nic innego, jak zbierać dokumenty, które potwierdzą wydatki związane z utrzymaniem dziecka i walczyć o jak najwyższe świadczenie. Jeśli nie czujemy się na siłach, by występować o nie samodzielnie do sądu, można skorzystać z darmowych porad prawnych, wnieść o przyznanie pełnomocnika z urzędu (co wiąże się ze spełnieniem kryteriów dochodowych) lub też skorzystać z pomocy prawnika odpłatnie.

Czym są alimenty natychmiastowe 2023?

Na chwilę obecną nie istnieje coś takiego jak alimenty natychmiastowe 2023. Temat ich ustalenia w przepisach co jakiś czas powraca, ale wiąże się z nimi wiele kontrowersji. Przede wszystkim w zakresie ustalenia, komu i na jakich zasadach miałyby być przyznawane. Ich istotą miałoby być to, że zabezpieczałyby sytuację dziecka jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Co do ich wysokości są plany, by były na szybko ustalane biorąc pod uwagę wysokość minimalnego dochodu. Obliczane byłyby procentowo w zależności od ilości dzieci. Niemniej jednak jak na razie takie rozwiązania nie funkcjonują.

Zobacz też: "Pieniądze na 800 plus się znajdą, pytanie czyim kosztem". Są już pierwsze typy

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.