Dodatek osłonowy: kiedy wypłata i jak obliczyć jego wysokość?

Dodatek osłonowy: kiedy wypłata? Finansowe wsparcie dotyczy gospodarstw domowych, które mogą uzyskać środki na pokrycie części opłaty za energię. Kiedy pierwsze wypłaty dodatku osłonowego? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Dodatek osłonowy powstał jako elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał wyrównać obywatelom rosnące ceny energii, gazu i żywności. Świadczenie wypłacane jest przez Urząd Gminy lub Miasta, jednak aby otrzymać dodatkowe środki, należy złożyć wniosek i spełnić odpowiednie warunki. Kiedy wypłata dodatku osłonowego i jak sprawdzić, czy nam się należy? 

Dodatek osłonowy: od kiedy do kiedy wypłata? 

Odpowiedzialne za wypłaty dodatku osłonowego samorządy miały uporać się z tym zadaniem do końca 2022 roku, ale ilość złożonych wniosków wydłużyła proces weryfikacji dokumentów, termin przedłużono. Zatem na pytanie od kiedy dodatek osłonowy jest wypłacany, odpowiedź brzmi: od 2022, a ze względu na rozwój sytuacji, procedura została przedłużona na rok 2023.

Kiedy wypłata dodatku osłonowego — za jaki okres? 

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że część osób wciąż może starać się o wypłatę dodatkowych środków — w ich wypadku to kiedy nastąpi wypłata dodatku osłonowego, zależy od terminu złożenia wniosku.

Zobacz wideo Paweł Borys: "Polski system emerytalny to bomba z opóźnionym zapłonem"

Kiedy pierwsze wypłaty dodatku osłonowego? 

Wypłaty dodatku osłonowego cały czas trwają, a ostateczny termin przekazania środków zgodnie z powyższą informacją przedłużono do końca 2023 roku. Znamy już odpowiedź na pytanie: "Dodatek osłonowy od kiedy do kiedy wypłata?". Zastanówmy się zatem jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego i kto może liczyć na wsparcie? 

Jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego — komu przysługuje?  

Dodatek osłonowy mogą otrzymać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza:

  • 2100 zł netto (jednoosobowe gospodarstwo domowe) 
  • 1500 zł netto (gospodarstwo wieloosobowe).

Jak obliczyć dochód do dodatku osłonowego? Konieczne jest zsumowanie wszystkich swoich przychodów, a następnie podzielenie ich przez ilość osób tworzących gospodarstwo domowe.

Dodatek osłonowy kwota — jak obliczyć? 

Zanim przejdziemy dalej, na początku warto podkreślić, że nie musimy samodzielnie obliczać wysokości dodatku, możemy zlecić to zadanie gminie. Dodatek osłonowy kwota netto, jak obliczyć samodzielnie? Dochód netto oznacza przychód, który został pomniejszony o:

  • koszty uzyskania przychodu,
  • należny podatek dochodowy, 
  • składki na ubezpieczenie społeczne (niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na początek należy ustalić roczny przychód, od którego następnie trzeba odliczyć wszystkie wymienione wyżej kwoty. Otrzymaną tym sposobem kwotę netto należy podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym i następnie przez 12 miesięcy. 

Dodatek osłonowy kiedy wypłata — ile wynosi? 

  • 400 zł — jednoosobowe gospodarstwo, gdy miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł,
  • 600 zł -  2-3-osobowe gospodarstwo, budżet  nieprzekraczającym 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • 850 zł -  4-5-osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • 1150 zł — gospodarstwo 6 i więcej osobowe, dochód nie może przekroczyć 1500 zł na osobę.

Zobacz też: Dodatek osłonowy - ile wynosi? Do kiedy należy złożyć wniosek?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.