Teraz możesz dostać od miasta nawet 1500 złotych na dziecko. Czasu na składanie wniosków zostało niewiele

W tym mieście rodzice mogą ubiegać się o dodatkowy zastrzyk gotówki na każde dziecko. Władze oferują 1500 zł aż do 24. roku życia. Jakie warunki należy spełnić? Wniosek możemy złożyć niezależnie od sytuacji finansowej. Na dostarczenie dokumentów zostało zaledwie kilka dni.

Jeżeli jesteś rodzicem co najmniej trójki dzieci urodzonych podczas jednego porodu, przysługuje ci dopłata w ramach Poznańskiego Świadczenia na Rzecz Wieloraczków. Zdaniem władz miasta ma być to pomoc finansowa umożliwiająca pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków, związanych z opieką nad dziećmi. 

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus: Wszystkie świadczenia społeczne powinny być regularnie rewaloryzowane

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatkowe 1500 złotych na każde dziecko. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

Dodatek przysługuje rodzicom, którym podczas jednego porodu urodziło się co najmniej troje dzieci. Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków jest całkowicie finansowane z budżetu miasta i wypłacane raz w roku. Wysokość świadczenia wynosi 1500 zł rocznie na każde dziecko, nad którymi sprawowana jest opieka. Rodzice o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się aż do ukończenia przez dzieci 24. roku życia. Warto pamiętać, że świadczenie przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia tylko wtedy, gdy kontynuuje ono naukę w szkole lub szkole wyższej oraz nie zawarło związku małżeńskiego. W tym przypadku nie obowiązuje próg dochodowy, jednak rodzice muszą spełnić kilka innych warunków. 

Podstawowym z nich jest wychowywanie wieloraczków, czyli co najmniej trojga lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Rodzice (lub opiekunowie) powinni mieszkać w Poznaniu i w zeznaniach podatkowych wskazać stolicę Wielkopolski jako miejsce zamieszkania

- tłumaczą urzędnicy Poznania, cytowani przez portal "ePoznań". 

Jak otrzymać dodatkowe 1500 złotych na dziecko? Wnioski można składać online

Wniosek o świadczenie można złożyć raz w roku i należy przekazać go do Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 osobiście lub online za pomocą skrzynki e-PUAP. Powinien  zawierać dane wnioskodawcy oraz wieloraczków, w tym imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszania. Ogólny termin dostarczania dokumentów obowiązuje do końca maja danego roku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wieloraczki urodzą się w okresie od czerwca do grudnia, wtedy rodzice mają możliwość złożenia wniosku w przeciągu dwóch miesięcy od porodu. Należy dołączyć do niego także komplet dokumentów, których wykaz widnieje na stronie projektu. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA