Te osoby mogą skorzystać z 24 dni opłacanych przez ZUS. Wystarczy wniosek i jeden dokument

Niektórzy mogą skorzystać z 24-dniowej rehabilitacji. Taką możliwość daje ZUS, zwalniając z wszelkich opłat za pobyt. Aby otrzymać turnus, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Dla kogo jest darmowy turnus rehabilitacyjny? Istotny jest wniosek i opinia lekarza.

ZUS w ramach prewencji rentowej ma na celu pomagać osobom, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą kontynuować pracy zarobkowej. Kto kwalifikuje się do wzięcia udziału w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym przez ZUS? Chodzi o umożliwienie powrotu do wykonywania czynności zawodowych. 

Zobacz wideo Masz planowany pobyt w szpitalu? Nie zapomnij spakować tych rzeczy!

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Darmowy turnus rehabilitacyjny 2023. Jest kilka warunków do spełnienia

Prewencja rentowa to różnego rodzaju działania prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mające na celu poprawę zdrowia osób ubezpieczonych, które od dłuższego czasu pobierają świadczenia, w tym zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, a jednocześnie posiadają dobre rokowania. Oznacza to, że turnus rehabilitacyjny należy się tym, którzy dzięki niemu mogą poprawić stan swojego zdrowia, czego skutkiem będzie powrót do pracy. W ramach prewencji rentowej ZUS może: 

  • skierować świadczeniobiorcę na rehabilitację leczniczą,
  • przeprowadzić badania i analizy przyczyn jego niezdolności do kontynuowania czynności zawodowych.

Jak skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego? O wniosku decyduje lekarz, a to jeszcze nie koniec

Osoba kwalifikująca się do skorzystania ze wsparcia ZUS musi przebywać na zasiłku chorobowym nieprzerwanie od 30 dni (umowa o pracę) lub ponad 90 dni (własna działalność gospodarcza i umowa zlecenie). Okres wyczekiwania nie dotyczy absolwentów szkół w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły, jak i w razie wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy. Prewencja rentowa obejmuje także osoby pobierające:

  • świadczenie rehabilitacyjne - osoby, które wyczerpały okres zasiłkowy trwający 182 lub 270 dni i wciąż nie są zdolne do pracy;
  • rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy - osoby, które rokują odzyskanie zdolności do wykonywania czynności zawodowych. 

Wspomniane turnusy są organizowane w specjalnych ośrodkach i trwają 24 dni. Natomiast decyzją lekarza czas ten może ulec zmianie. Całkowity koszt leczenie pozostaje po stronie ZUS. Aby uzyskać prawo do darmowej rehabilitacji leczniczej, należy złożyć odpowiedni wniosek, który zostanie wypełniony przez lekarza prowadzącego. Dokument powinien być uzupełniony o opinię lekarską, dokumentację medyczną oraz rozpoznanie medyczne. Można złożyć go w dowolnej placówce ZUS lub w gabinecie lekarskim w trakcie wystawiania zwolnienia poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Rozpatrywaniem tego typu wniosków zajmuje się rzecznik ZUS

Więcej o:
Copyright © Agora SA