Świadczenie urlopowe: Jeśli myślisz, że idealny urlop nie istnieje, niektórym pracodawca dopłaci do wakacji

Świadczenie urlopowe to dofinansowanie do wypoczynku wypłacane w formie dodatkowego wynagrodzenia. W teorii ta forma wsparcia powinna być obowiązkowa. Czy można domagać się pieniędzy w przypadku braku informacji o jego niewypłacaniu świadczenia urlopowego? Przepisy mówią jasno.

Świadczenie urlopowe to pieniężne wsparcie przysługujące pracownikowi, który korzysta z 14-dniowego urlopu i pracuje w zakładzie pracy zatrudniającym mniej niż 50 osób. W tym przypadku pracodawca może uchronić się przed wypłatą pieniędzy. Wystarczy jedna informacja, aby zatrudnieni nie otrzymali dofinansowania. Jeżeli tego nie zrobi, warto pamiętać o swoich należnościach.

Zobacz wideo Urlop menstruacyjny - wprowadzać czy nie? Rozmawiamy z ekspertką ds. prawa pracy

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dla kogo świadczenie urlopowe 2023? Możesz z niego skorzystać także na wypowiedzeniu 

Świadczenie urlopowe jest wypłacane na zasadach wynikających z art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art.5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe

- czytamy. W związku z tym pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku, oraz jednostki budżetowe i samorządowe bez względu na liczbę pracowników tworzą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo. Natomiast ci, którzy zatrudniają poniżej 50 pracowników, z wyłączeniem jednostek samorządowych i budżetowych, mogą tworzyć ZFŚS oraz wypłacać świadczenie urlopowe dobrowolnie. Warto wiedzieć, że dofinansowanie do wypoczynku należy się wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, korzystający z nieprzerwanego 14-dniowego urlopu. Prawo do świadczenia ma także pracownik, który realizuje urlop w okresie wypowiedzenia.

Niewypłacanie świadczenie urlopowego - co to znaczy? Pracodawca może odmówić

Pracodawca może uniknąć wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wystarczy, że poinformuje o tym swoich pracowników do końca pierwszego miesiąca danego roku kalendarzowego. Według ustawy poinformowanie o nietworzeniu ZFŚS oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego musi nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Ten zapis natomiast nie obowiązuje zleceniodawców objętych układem zbiorowym pracy, jak i zobowiązanych do wydania regulaminu wynagrodzenia, w tym przypadku taką informację należy umieścić we wspomnianych pismach. 

W 2023 świadczenie urlopowe wynosi tyle samo, co w roku ubiegłym. Ostateczne kwoty mogą się różnić i nie mogą przekraczać wysokości odpisu podstawowego, który jest pomniejszany proporcjonalnie do etatu pracownika: 

  • 1662,97 zł - praca w standardowych warunkach, 
  • 2217,29 zł - praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Pieniądze wypłacane są nie później niż w dzień przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego.  

Więcej o:
Copyright © Agora SA