800 plus zamiast 500 plus. Rząd podejmuje ważną decyzję. Już wkrótce świadczenie będzie wyższe

Świadczenie wychowawcze ma wzrosnąć. Już wkrótce rodzice, zamiast 500 złotych miesięcznie, otrzymają 800 złotych. Rząd właśnie zajął się projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pieniądze zostaną przyznane bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Zgodnie z zapowiedziami rządu podwyżka świadczenia ma nastąpić 1 stycznia 2024 r. Natomiast pierwsze wypłaty 800 plus wpłyną na konta Polaków 29 lutego 2024 r. W związku z tym, że pieniądze zostaną przekazane z miesięcznym opóźnieniem, rodzice otrzymają także wyrównanie do 1 stycznia. Jak ubiegać się o wyższe świadczenie wychowawcze? Wyjaśniamy. 

Zobacz wideo Czy młodym Polakom dobrze żyje się w Polsce? Jak podchodzą do 800 plus? [SONDA]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Od kiedy 800 plus na dziecko? Już wkrótce świadczenie będzie wyższe

Według rządu wydłużenie terminu wypłat (29 lutego 2024 r.) wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, dzięki którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał odpowiedni czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw i świadczeniobiorców

Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.

- przekazał rząd, cytowany przez portal "Money". Oznacza to, że od nowego roku każde dziecko do 18. roku życia będzie otrzymywało 800 złotych miesięcznie, zamiast dotychczasowych 500 złotych. Jak podkreśla państwo, warunki przyznawania świadczenia mają zostać bez zmian

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Dodatkowe dokumenty nie będą potrzebne 

Zgodnie z zapowiedziami, waloryzacja świadczenia 500 plus nastąpi z urzędu i nie będzie wymagać składania przez rodziców dodatkowego wniosku. Z projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika, że wszystkie dotychczas obowiązujące warunki przyznawania 500 plus, które za chwilę stanie się 800 plus, pozostają niezmienne. Warto wiedzieć, że projekt przewiduje, iż minister właściwy do spraw rodziny, za pośrednictwem ZUS-u, będzie mógł przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze informacje związane z uprawnieniami dla rodzin za pośrednictwem:

Zdaniem rządu waloryzacja najważniejszego świadczenia wychowawczego była niezbędna i jednocześnie jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. 

Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu Rodzina 500 plus i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Proponowana zmiana jest też zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez społeczeństwo

- tłumaczono w uzasadnieniu projektu. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.