Ekwiwalent za urlop 2023, a Kodeks pracy. Komu przysługuje? Tylko nieliczni dostaną zastrzyk gotówki

Nowy Kodeks pracy 2023 określa jasno przepisy dotyczące urlopów. Przykładowo, wniosek o urlop wypoczynkowy powinien być złożony w odpowiednim czasie. Wyjaśniamy, kto może się ubiegać o ekwiwalent za urlop 2023, jeśli dni urlopowe nie zostaną wykorzystane, i ile wynosi współczynnik ekwiwalentu 2023.

Złożenie wniosku o przyznanie urlopu jest istotne z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że przysługujące dni urlopowe powinny być wykorzystane w danym roku kalendarzowym. Jeśli tego nie zrobimy, nasz urlop nie przepadnie, ale wypłata ekwiwalentu za urlop jest możliwa tylko w nielicznych sytuacjach.

Zobacz wideo Urlop menstruacyjny - wprowadzać czy nie? Rozmawiamy z ekspertką ds. prawa pracy

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kodeks pracy 2023 a wniosek o urlop wypoczynkowy. Kiedy go złożyć i do kiedy wykorzystać urlop?

Ilość przysługujących dni urlopowych zależy od stażu pracy danego pracownika i wynosi:

  • 20 dni urlopu na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat;
  • 26 dni urlopu na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Należy przy tym zaznaczyć, że do stażu pracy zaliczany jest również okres nauki, który jest różny dla poszczególnych szkół. Najmniej doliczone będzie w przypadku ukończenia szkoły zawodowej (trzy lata), a najwięcej za szkołę wyższą (osiem lat).

Jeśli chodzi o termin złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy, to Kodeks pracy nie określa jednoznacznie, z jakim wyprzedzeniem należy to zrobić. Pamiętajmy jednak, że nasz wypoczynek nie może wpływać negatywnie na prawidłowy tok pracy w naszym zakładzie pracy, więc pracodawca powinien mieć czas na przygotowanie się na naszą nieobecność. Ponadto, jak zostało to już wspomniane, przysługujące nam dni powinniśmy wykorzystać przed końcem danego roku kalendarzowego. Co jednak zrobić, gdy pozostanie nam niewykorzystany limit?

Ekwiwalent za urlop 2023: komu przysługuje? Ile wynosi współczynnik ekwiwalentu 2023?

Pracownik nie może zrzec się swojego prawa do urlopu wypoczynkowego, więc w większości przypadków dni te będą musiały być wykorzystane w przyszłym roku w terminie do 30 września, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Zmienia się to wówczas, gdy:

  • pracownik posiada niewykorzystany urlop,
  • umowa z pracownikiem została rozwiązana.

Jeśli oba te warunki będą spełnione, za niewykorzystane dni urlopowe pracodawca będzie musiał wypłacić nam ekwiwalent za urlop, a przy obliczaniu jego wysokości wykorzystany będzie współczynnik ekwiwalentu. Jest to różnica pomiędzy liczbą dni w danym roku kalendarzowym i łączną liczbą niedziel, świąt przypadających w tym roku oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z pełnego etatu czasu pracy 5 dni w tygodniu. Wynik ten dzieli się następnie przez 12. W 2023 współczynnik ekwiwalentu wynosi zatem 20,83.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.