Twoje dziecko chce dorobić w wakacje? Musisz to wiedzieć. Jest nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

Praca dla młodocianych to dobry sposób na dorobienie w czasie wakacji, a czasami również w trakcie roku szkolnego. Należy jednak pamiętać, że pracujących nastolatków obowiązują szczególne przepisy. Opublikowany został też właśnie nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym. Co dokładnie zawiera?

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym zostanie wprowadzony przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 i zacznie obowiązywać od 30 września 2023. Ze zmianami tymi powinni zatem zapoznać się wszyscy rodzice, których dzieci będą pracować w ciągu nowego roku szkolnego lub planują już pracę na przyszłe wakacje.

Zobacz wideo Dlaczego w szkole nie uczymy się przedmiotów praktycznych? "Było ZPT, ale zniknęło. Dlaczego? Nie mam pojęcia"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Praca dla młodocianych a Kodeks pracy. Tych zasad pracodawca musi przestrzegać

W świetle Kodeksu pracy osoba młodociana to taka, która ukończyła 15 lat, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości, czyli 18. roku życia. Młodzież ta może być zatrudniona w celu przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Istotne przy tym jest jednak przestrzeganie określonych zasad.

Osoba młodociana podlega badaniom lekarskim przed podęciem pracy, a także badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Pracodawcy muszą pamiętać także, że w przypadku tak młodych osób bez doświadczenia występuje podwyższone ryzyko, więc zasady BHP powinny być przestrzegane w sposób szczególny. Czas pracy młodocianego do 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a po ukończeniu 16 lat – 8 godzin na dobę. Młodocianemu przysługuje prawo do przerw w pracy i nie można go zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Co ważne, obowiązek szkolny w tym przypadku jest priorytetem, więc zatrudnienie nie może kolidować ze szkołą.

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym. Rozporządzenie chroni rozwój młodych osób

Wykaz prac wzbronionych młodocianym został podzielony na trzy kategorie. Pierwszą z nich są prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni element, czyli związany z rozwojem psychicznym młodzieży. Znajdziemy tu prace związane m.in. z produkcją, sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych (w tym z obsługą klientów w punktach gastronomicznych), wyrobów nikotynowych czy treści pornograficznych. Uwzględniona tu została również obsługa zakładów kąpielowych i łaźni, prace w hospicjach oraz w szpitalach lub na oddziałach psychiatrycznych, oraz w zakładach pogrzebowych. Pozostałe dwie kategorie to prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych oraz prace stwarzające zagrożenia wypadkowe.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest online w Dzienniku Ustaw.

Więcej o:
Copyright © Agora SA