Uśpione pieniądze z ZUS-u i OFE: Możesz nawet nie wiedzieć, że masz do nich prawo. Wystarczy jeden wniosek

Czym są tzw. uśpione pieniądze? To środki gromadzone na subkoncie ZUS lub rachunku OFE podlegające dziedziczeniu. Wiele osób nie wie, że ma do nich prawo, ponieważ Zakład nie informuje o zaistniałej sytuacji. Niezbędny jest specjalny wniosek i kilka dokumentów.

Pieniądze gromadzone w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przed emeryturą trafiają na subkonto w ZUS, które stanowi część konta ubezpieczonego. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 mogły same zdecydować czy chcą przystąpić do OFE. Natomiast ci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego od lutego 2014 r., posiadają subkonta bez obowiązku uczestnictwa w OFE

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Uśpione pieniądze na subkoncie w ZUS. Niektórzy nie wiedzą, że mają do nich dostęp

Jak podaje portal "Biznes Info", członkowie OFE na subkonto w ZUS odkładają 4,38 proc. składki emerytalnej oraz 2,92 proc. przekazują do OFE. W przypadku ubezpieczonych, którzy nie są członkami OFE, na takowe subkonto trafia 7,3 proc. składki emerytalnej. Tego typu środki można podzielić, w sytuacji gdy: 

  • nastąpi rozwód
  • małżeństwo zostanie unieważnione, 
  • ustanie wspólność majątkowa podczas trwania małżeństwa,
  • nastąpi umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej,
  • właściciel subkonta ZUS poniesie śmierć. 

Warto pamiętać, że osoby, które odkładają pieniądze na emeryturę tylko w I filarze ZUS, nie posiadają subkont, a środki po jej śmierci pozostają w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze odkładane w ramach OFE i na subkontach w ZUS podlegają dziedziczeniu

Jak odzyskać pieniądze zgromadzone w ramach OFE? Polacy je dziedziczą 

W ramach śmierci właściciela subkonta spadkobiercy (w szczególności małżonek) mogą ubiegać się o ich odzyskanie. Tego należy dopilnować samodzielnie. 

Środki zgromadzone w OFE posiada ok. 15 mln Polaków. Warto pamiętać, że po śmierci ubezpieczonego podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy muszą o tym pamiętać, bo ani OFE, ani ZUS sami nie szukają spadkobierców. Należy to pilnie zmienić, gdyż ZUS ma informacje o zmarłym czy posiadał środki w OFE oraz komu został wypłacony zasiłek pogrzebowy. ZUS ma także dane o rodzinie zmarłego

- mówi dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z serwisem Fakt. Ubezpieczeni posiadający subkonta w ZUS po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę mają prawo wskazać osobę, która po ich śmierci otrzyma tzw. wypłatę gwarantowaną, czyli jednorazowe świadczenie. Jeżeli tak się jednak nie stanie:

W przypadku braku wskazania takich osób środki otrzymuje małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej, a w każdej innej sytuacji - spadkobiercy. Zgodnie z art. 25 b ust. 4 ustawy emerytalnej osoba uposażona zgodnie z dyspozycją emeryta nabywa prawo do całości lub części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę nastąpiła w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono emeryturę

- informuje ZUS. W tym przypadku należy złożyć bezpłatny wniosek o wypłatę środków. Potrzebny będzie również akt zgonu małżonka, a także oryginał lub kopia dokumentu poświadczającego, że dana osoba jest spadkobiercą

Więcej o:
Copyright © Agora SA