Badania okresowe a dzień wolny. Jeśli nie chcesz naruszyć Kodeksu pracy, lepiej przestrzegaj tej zasady

Czy na badania okresowe należy się dzień wolny od pracy? Osoby zatrudnione na umowę o pracę są objęte obowiązkiem ich wykonania. Sprawdź, czy pracodawca powinien dać ci dodatkowy dzień wolny z powodu badań lekarskich. Kodeks pracy stanowi jasno.

Obowiązkowe badania okresowe wynikają z art. 211 Kodeksu pracy, który określa obowiązki pracownika w zakresie BHP. W związku z tym, że pracodawca powinien stosować środki zapobiegające chorobom związanym z wykonywaną pracą oraz chorobom zawodowym, to po jego stronie są koszty związane z badaniami lekarskimi zatrudnionych. Jak zatem wygląda kwestia dni wolnych na ten czas? Wyjaśniamy.

Zobacz wideo Czy czekają nas masowe zwolnienia? "Pracowników, talentów wciąż brakuje"

 Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Badania okresowe w czasie pracy. Czy pracownikowi przysługuje dzień wolny?

Według Kodeksu pracy zarówno wstępne, okresowe, jak i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Co więcej, przepisy jasno określają, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu. Konkretnie badania okresowe mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu zdrowia pracownika i potwierdzenie czy może wykonywać należące do niego obowiązki. Przeprowadza się je nie częściej niż raz w roku, lecz nie rzadziej niż co pięć lat. Okazuje się, że zarówno okresowe, jak i kontrolne badania lekarskie powinny być wykonywane w miarę możliwości w godzinach pracy. Czy oznacza to dodatkowy dzień wolny dla pracownika

Dzień wolny na badania okresowe. Przepisy mówią jasno - pracownik powinien wrócić do pracy 

Choć badania powinny być wykonane w godzinach pracy, to pracownikowi nie przysługuje dzień wolny za wykonanie badań lekarskich. Zatrudniony jest zobowiązany, aby po wykonaniu czynności związanych z wizytą lekarską, wrócić do pracy. Za czas spędzony poza miejscem pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli ich wykonanie wymaga przejazdu do innej miejscowości, przysługuje mu należność na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących w przypadku podróży służbowych. Za złamanie zasady związanej z powrotem do pracy grozi kara upomnienia lub nagany, którą może zarządzić pracodawca. Ponadto w przypadku opuszczenia pracy bez odpowiedniego usprawiedliwienia pracodawca może również zastosować karę pieniężną, której limity określa Kodeks Pracy

Więcej o:
Copyright © Agora SA