Jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej? Sprawdź, ile wyniesie świadczenie

Chcą dowiedzieć się, jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej będzie przysługiwała, można skorzystać z kalkulatora emerytalnego. Warto jednak wiedzieć, co warunkuje wysokość świadczenia.

Wysokość emerytury po 30 latach pracy: od czego zależy?

Wysokość emerytury po 30 latach pracy zależy w dużej mierze od zgromadzonego przez ubezpieczonego kapitału. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą przejść na emeryturę po 30 latach pracy. Jednak nie zawsze jest to rozwiązanie korzystne dla pracownika. Jeśli bowiem otrzymywał on przez cały ten czas pensję w wysokości najniższej krajowej, to nie powinien się spodziewać zbyt wysokiego świadczenia. Należy pamiętać, że na wysokość świadczenia emerytalnego wpływa m.in. staż pracy i kwota odprowadzonych na konto w ZUS składek, a kwota ta zależna jest wszak od wysokości zarobków.

Ile wynosi emerytura po 30 latach pracy?

Wiele osób zastanawia się, ile wynosi emerytura po 30 latach pracy i czy w ogóle możliwe jest jej otrzymanie. W myśl obecnie obowiązujących przepisów emerytalnych po przepracowaniu 30 lat i ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego można bez przeszkód udać się na emeryturę. Pamiętajmy, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy w głównej mierze od kapitału zgromadzonego na koncie ZUS. Kapitał ten jest zwykle wyższy, gdy odprowadzimy więcej składek. Wniosek jest więc prosty: pracując dłużej i zarabiając więcej mamy szanse na zgromadzenie wyższego kapitału. Po przepracowaniu 30 lat za najniższą krajową można spodziewać się świadczenia o wysokości zbliżonej lub niewiele wyższej niż gwarantowana przez państwo emerytura minimalna.

Zobacz wideo Czy należy podwyższyć wiek emerytalny czy może utrzymać obecny stan rzeczy? [SONDA]

Jaka emerytura po 25 latach pracy?

Wydawać by się mogło, że odpowiedź na pytanie "Jaka emerytura po 25 latach pracy?" będzie brzmiała: niższa, niż po 30 latach pracy. Otóż niekoniecznie musi być to prawda. Wiemy, że wysokość emerytury zależna jest w dużej mierze od zgromadzonego kapitału (a także od momentu przejścia na emeryturę, z uwagi na średnie dalsze trwanie życia obliczone na podstawie tablic opracowanych przez GUS). Jeśli ten kapitał jest jednak zbyt mały istnieje szansa na podniesienie wysokości świadczenia emerytalnego do poziomu gwarantowanego przez państwo. Ustawodawca przewidział bowiem tzw. emeryturę minimalną, czyli świadczenie przysługujące osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i legitymują się odpowiednim stażem pracy: 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Nawet jeśli odprowadzone składki nie wystarczą na wypłacenie świadczenia o określonej wysokości (niezależnie, czy przepracowało się 25 czy 30 lat), w takim wypadku emerytura jest z mocy ustawy podwyższana do poziomu emerytury minimalnej. Od 1 marca 2023 roku świadczenie to wynosi 1588,44 zł brutto.

Emerytura po 30 latach pracy bez względu na wiek: czy jest możliwa?

Czy emerytura po 30 latach pracy bez względu na wiek jest możliwa? I tak, i nie. Prawo emerytalne zakłada bowiem możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Zazwyczaj warunkiem niezbędnym do uzyskania takiego świadczenia jest legitymowanie się określonym dla danego rodzaju pracy stażem pracy oraz ukończenie określonej liczby lat, niższej niż powszechny wiek emerytalny. Z reguły wymagany staż pracy nie przekracza tu 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wyjątkiem jest wcześniejsza emerytura górnicza dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku. Jeśli na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadały one minimum 25 lat pracy pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, mają one prawo przejść na emeryturę bez względu na wiek. Natomiast nauczyciele urodzeni w latach 1949-1968 mogą przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek, pod warunkiem, że na dzień 31 grudnia 2008 roku mieli 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć.

Emerytura: 55 lat, 30 lat pracy – czy się należy?

Kiedy jeszcze należy się emerytura? 55 lat i 30 lat pracy – czy to nie uprawnia do pobierania świadczenia emerytalnego? Wcześniejsze emerytury przyznawane są w przypadku osób pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. O takie świadczenie mogą ubiegać się kobiety, które ukończyły 55 lat i co najmniej 15 lat pracowały m.in. w górnictwie, energetyce, hutnictwie, zakładach chemicznych, transporcie i łączności czy przy przetwórstwie azbestu. Wcześniejsza emerytura należy się także osobom, które ukończyły 55 lat i mają 20 lub 25 lat pracy górniczej lub równorzędnej za sobą, z czego 10 lat pracy górniczej.

35 lat pracy: emerytura bez względu na wiek

Czy osobom, które mają 35 lat pracy, emerytura bez względu na wiek nie powinna się należeć? Wiele osób uważa, że powinna, dlatego powstał obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych, czyli emeryturach z tytułu wysługi lat. Zakłada on, że na emeryturę mogłyby przejść kobiety o stażu ubezpieczeniowym 35 lat i mężczyźni po 40 latach stażu pracy, przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W praktyce na emeryturę mogłyby przejść nawet kobiety w wieku 53 czy mężczyźni w wieku 58 lat, którzy zaczęli pracę bezpośrednio po osiągnięciu pełnoletności. Przejście na emeryturę stażową byłoby uprawnieniem, a nie obowiązkiem ubezpieczonego, a możliwe byłoby tylko wówczas, jeśli wysokość świadczenia byłaby wyższa od gwarantowanej emerytury najniższej. Na razie jednak projekt wciąż pozostaje projektem i na dalsze jego losy przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

Zobacz też: Europejskie emerytury coraz bliżej. Sejm podjął kluczową decyzję. Wszystko w rękach prezydenta

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.