Ile wyniesie emerytura za 5 lat pracy w Polsce, a ile w Niemczech? Różnica jest kolosalna

Na forach internetowych można spotkać się z pytaniem "Ile dostanę emerytury za 5 lat pracy?". Jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest możliwa, sprawdzamy jednak, czego może się spodziewać pracownik po 5 latach pracy.

Lata pracy a wysokość emerytury

Warto wiedzieć, że w polskim systemie emerytalnym istnieje zależność: lata pracy a wysokość emerytury. Od 1999 roku osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, prawo do emerytury przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, o ile legitymują się jakimkolwiek stażem pracy. Dla wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego liczy się przede wszystkim aktywność zawodowa i jednoczesne odprowadzanie składek. To na podstawie gromadzonych składek rośnie kapitał emerytalny, który ma zasadniczy wpływ na wysokość późniejszego świadczenia. Nie bez znaczenia jest też wiek, w którym przechodzi się na emeryturę, a dokładniej średnia dalsza długość życia w Polsce dla danego wieku określana co roku w tabelach przez Główny Urząd Statystyczny. Główne czynniki wpływające na wysokość emerytury to zatem wysokość kwoty uzbieranej ze składek emerytalnych odprowadzanych od wynagrodzenia oraz wiek przejścia na emeryturę. Na wysokość uzbieranej na koncie emerytalnym kwoty mają natomiast wpływ: wysokość wynagrodzenia (to od niej obliczane są składki) oraz staż pracy. Im dłużej pracujemy, a tym samym odprowadzamy składki, tym większy kapitał uzbieramy na koncie emerytalnym.

Emerytura po 5 latach pracy

Emerytura po 5 latach pracy może zostać wypłacona, ale jej wysokość będzie zależała od kwoty odprowadzonych składek i raczej nie będzie to oszałamiająca suma. Państwo gwarantuje co prawda minimalną wysokość emerytury, ale do tego warunkiem koniecznym, oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego, jest posiadanie 20 lat stażu w przypadku kobiet i 25 lat stażu w przypadku mężczyzn. Czy zatem po 5 latach pracy nic się nie należy? Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto osiągnął wiek emerytalny i przepracował legalnie choćby jeden dzień, zatem również osobie, która ma zaledwie 5 lat pracy. Będzie to jednak świadczenie, którego wysokość będzie wynikała ze składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Zakładając, że osoba ta przepracowała ostatnie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, otrzymując najniższą krajową, z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego będzie uprawniona do świadczenia rzędu ok. 150 zł (mężczyzna) lub ok. 125 zł (kobieta).

Zobacz wideo Czy należy podwyższyć wiek emerytalny czy może utrzymać obecny stan rzeczy? [SONDA]

Najniższa niemiecka emerytura po 5 latach

Jaka jest najniższa niemiecka emerytura po 5 latach? Należy zacząć od tego, że w Niemczech nie ma czegoś takiego, jak emerytura minimalna czy emerytura bazowa. Wysokość świadczenia emerytalnego, jakie można otrzymać za pracę w Niemczech, uzależniona jest od czasu opłacania składek oraz wysokości tychże składek. 5 lat pracy to minimalny staż uprawniający do otrzymania niemieckiej emerytury. Prawo do ubiegania się o niemiecką emeryturę uzyskuje się po przepracowaniu minimum 5 lat oraz osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość tejże emerytury będzie zależała od czasu, przez jaki składki były opłacane, ich wysokości, jak również od tego, czy pracowało się w Niemczech Wschodnich czy Zachodnich.

Ile wynosi niemiecka emerytura po 5 latach?

A zatem ile wynosi niemiecka emerytura po 5 latach? Nie ma ustalonej z góry kwoty, jaką dostanie emeryt legitymujący się pięcioletnim stażem pracy. System obliczania emerytury w Niemczech jest dość skomplikowany, ale w skrócie można powiedzieć, że jej wysokość zależy od sumy zgromadzonych punktów (tzw. Entgeltpunkte) i współczynnika wartości emerytury (tzw. Rentenwert). Entgeltpunkte przyznawane są za osiągnięcie średniego rocznego wynagrodzenia – jeśli więc w ciągu roku zarobiło się średnią krajową, to zostanie to przeliczone na 1 Entgeltpunkt. Suma punktów jest następnie mnożona przez Rentenwert, różny w zależności od położenia (w 2022 roku dla Niemiec Wschodnich wyniósł on 35,52 euro, a dla Niemiec Zachodnich – 36,02 euro). Zatem osoba, która przepracowała 5 lat na wschodzie kraju, a jej zarobki były równe średniej krajowej, otrzyma prawo do emerytury w kwocie 177,60 euro, a w przypadku pracy na zachodzie Niemiec – 180,1 euro.

Jaka emerytura po 5 latach pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Warto też zadać pytanie, jaka emerytura po 5 latach pracy w wieku emerytalnym może nas czekać. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tu każdy rok pracy może znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. A przecież pracując po osiągnięciu wieku emerytalnego, znacznie skracamy okres przeciętnego dalszego życia na emeryturze, jednocześnie wciąż zwiększając kapitał ze składek emerytalnych. W efekcie zgromadzony kapitał zostanie podzielony przez mniejszą liczbę, co zaowocuje wyższym świadczeniem emerytalnym. Warto wiedzieć, że każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o około 8 procent.

Zobacz też: Wiadomo, kiedy czternastki mają trafić do seniorów. Projektem zajmie się rząd

Więcej o: