Od czego zależy termin wypłaty emerytury? Sprawdź, którego dnia miesiąca ZUS wypłaca emerytury

Wielu przyszłych emerytów zastanawia się, od czego zależy termin wypłaty emerytury. Okazuje się, że w większości przypadków termin ustala organ rentowy.

Termin złożenia wniosku a wypłata emerytury

Termin złożenia wniosku a wypłata emerytury - czy to ma znaczenie? Zastanawia się nad tym wielu przyszłych emerytów. Wniosek o emeryturę można złożyć nie wcześniej, niż 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Prawo do emerytury nabywane jest z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, nie oznacza to jednak, że świadczenie zostanie wypłacone z automatu. Świadczenia emerytalne wypłacane są poczynając od dnia powstania prawa do nich, jednak nie wcześniej, niż od miesiąca, w którym złożono wniosek. Do wniosku należy natomiast dołączyć dokumenty potwierdzające ustanie stosunku pracy, czyli świadectwa pracy.

Termin dostarczenia świadectwa pracy do ZUS-u a wypłata emerytury

Czy termin dostarczenia świadectwa pracy do ZUS-u i wypłata emerytury są ze sobą powiązane? Owszem, emerytura powszechna przyznawana jest co prawda od miesiąca, w którym złożono wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej, niż od dnia, w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny (i rozwiąże stosunek pracy). Należy mieć na uwadze, że jeśli w dniu nabycia uprawnień stosunek pracy nie będzie rozwiązany, to wówczas wypłata emerytury zostanie zawieszona. Osoba, której ZUS zawiesił prawo do świadczenia z uwagi na kontynuowanie stosunku pracy, chcąc otrzymać świadczenie musi do organu rentowego wraz z wnioskiem dostarczyć dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy, czyli świadectwo pracy. W takiej sytuacji ZUS rozpocznie wypłatę emerytury od miesiąca zgłoszenia wniosku wraz ze świadectwem pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy stosunek pracy rozwiązano ostatniego dnia miesiąca. Wówczas nawet gdyby wniosek został zgłoszony jeszcze w tym samym miesiącu, ZUS wypłaci emeryturę dopiero od następnego miesiąca.

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Terminy wypłat emerytur

Terminy wypłat emerytur są ściśle określone, a decyzja o konkretnym terminie dla danego emeryta zapada odgórnie. ZUS i KRUS wybierają termin na podstawie terminów, w których wypłacają świadczenia, kierując się liczbą wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływami ze składek. Warto przy tym wiedzieć, że w zależności od liczby wypłacanych świadczeń nie każdy regionalny oddział ZUS lub KRUS realizuje wypłaty we wszystkie dni, w których świadczenia mogą być wypłacane. Można co prawda próbować zmienić termin wypłaty emerytury (na etapie składania wniosku lub później, składając odpowiedni wniosek), ZUS jednak nie musi uwzględnić takiej prośby. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku można liczyć w uzasadnionych przypadkach, np. z racji terminu płatności alimentów lub innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom.

ZUS: terminy wypłat emerytur

Kiedy można spodziewać się świadczenia z KRUS lub ZUS? Terminy wypłat emerytur w tych zakładach rentowych to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca emerytury, renty i dodatki oraz inne świadczenia pieniężne 5. dnia miesiąca, natomiast Wojskowe Biuro Emerytalne wypłaca emeryturę wojskową wraz z dodatkami 10. dnia miesiąca. W przypadku tych zakładów rentowych nie ma więc możliwości zmiany terminu wypłaty emerytury. Podobnie układają się terminy wypłaty dodatkowych świadczeń rocznych. 13. emerytura przez ZUS i KRUS wypłacana jest wraz z kwietniową emeryturą w standardowym terminie wypłaty świadczenia, termin wypłaty 13. emerytury z MSWiA to 5 kwietnia, zaś 13. emerytura do emerytów wojskowych powinna trafić 10 kwietnia. Również 14. emerytura wypłacana będzie w standardowych terminach, wraz ze świadczeniami wrześniowymi. Tylko osoby otrzymujące świadczenie kwartalnie, np. z KRUS, 14. emeryturę otrzymają dopiero w październiku, wraz ze świadczeniem zasadniczym.

Od czego zależy termin przelewu emerytury?

Niektórzy zastanawiają się, od czego zależy termin przelewu emerytury. Okazuje się, że przepisy mówią, iż emerytury wraz z dodatkami powinny być dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. Jeśli natomiast termin wypłaty emerytury wypada w dniu wolnym od pracy, to czas ten przepisy określają jako dwa dni przed terminem wypłaty. Emeryci, których świadczenia przelewane są na rachunek bankowy, mogą więc dysponować pieniędzmi już w dniu wypłaty emerytury, a jeśli przypadnie on w dniu wolnym od pracy - odpowiednio wcześniej. Niestety, takiej gwarancji nie mają świadczeniobiorcy otrzymujący emerytury przelewem pocztowym.

Zobacz też: Rząd planuje kolejne zmiany w dodatkach emerytalnych. Nawet 880 zł miesięcznie więcej i to bez wniosku

Więcej o:
Copyright © Agora SA