Wniosek o urlop ojcowski. Jakich formalności należy dopełnić, aby skorzystać z płatnego urlopu?

Wniosek o urlop ojcowski to podstawa, jeśli świeżo upieczeni ojcowie chcą skorzystać z prawa do przysługującego im urlopu. Ojcowie, którzy zamierzają przyczynić się do opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia, mogą złożyć w miejscu pracy wniosek o urlop ojcowski. Istnieje kilka koniecznych informacji, które należy zawrzeć w takim dokumencie. O czym należy pamiętać?

Wniosek o urlop ojcowski to dokument, który należy dostarczyć pracodawcy, chcąc skorzystać z przywileju, jak przysługuje zatrudnionym ojcom nowo narodzonych dzieci. Ojcowie, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mają prawo do wzięcia urlopu ojcowskiego, wynoszącego dodatkowe dwa tygodnie poza podstawowym wymiarem urlopu wypoczynkowego. Celem urlopu jest pomoc w opiece nad najmłodszym członkiem rodziny. Jak należy wypełnić wniosek i co powinno się w nim znaleźć?

Wniosek o urlop ojcowski. Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Kwestię urlopu ojcowskiego reguluje art. 182 Kodeksu pracy. W §1 czytamy, że każdy pracownik, w tym przypadku ojciec ma prawo do takiego urlopu w wymiarze dwóch tygodni. Nie można go jednak przyznawać, jeśli dziecko ukończyło 12. miesiąc życia lub dojdzie do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Do tego prawodawca ustala, że urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie dwóch częściach, z czego żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Aby pracodawca mógł udzielić urlopu ojcowskiego, wnioskujący musi złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. §2 art. 182 głosi również, że pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Zobacz wideo Urlop menstruacyjny - wprowadzać czy nie? Rozmawiamy z ekspertką ds. prawa pracy

Jak napisać wniosek o urlop ojcowski? Co musi się w nim zawrzeć?

Równie istotne, co dotrzymanie właściwego terminu złożenia wniosku o urlop ojcowski jest to, jak zostanie on wypełniony. W jego treści powinny się znaleźć wszystkie najważniejsze informacje na temat pracownika, dziecka i planowanego terminu urlopu. Wymagane do podania dane są następujące:

 • imię i nazwisko pracownika-ojca,
 • imię i nazwisko dziecka, na które brany jest urlop,
 • data i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dokładny termin urlopu,
 • treść wniosku, z prośbą o udzielenie urlopu ojcowskiego,
 • wskazanie wymiaru czasu urlopu ojcowskiego (7 lub 14 dni),
 • podpis pracownika-ojca i miejsce na podpis przełożonego.

Oprócz samego wniosku, w procesie ubiegania się o urlop ojcowski wymagane są również odpowiednie dokumenty. Stanowią one potwierdzenie narodzin dziecka i prawa pracownika do uzyskania dodatkowych dni wolnych od pracy. Na liście wymaganych dokumentów znajdują się:

 • akt urodzenia dziecka (skrócony),
 • kopia postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (jeśli do takowego doszło),
 • orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego (o ile doszło do decyzji o odroczeniu),
 • oświadczenie pracownika o niekorzystaniu lub korzystaniu w niepełnym wymiarze z urlopu ojcowskiego na dane dziecko w przeszłości,
 • informacja o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego z żadnego innego tytułu.

Wniosek o urlop ojcowski — wzór można znaleźć w sieci lub stworzyć samodzielnie

O ile wniosek o urlop ojcowski posiada wyżej wymienione informacje, nie istnieje żadna konkretna forma, jaką musi przyjąć takie pismo. Wzór takiego dokumentu bez problemu można znaleźć w sieci. Przykładowa treść wniosku może wyglądać następująco:

Zgodnie z art. 182. Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na dziecko ......................... (dane dziecka) urodzone w dniu ......................... (data narodzin) w wymiarze ........................., od dnia ......................... do dnia .........................

Do tego rzecz jasna dochodzą rubryki na datę i miejsce sporządzenia wniosku, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, a także podpis pracownika i miejsce na podpis pracodawcy.

Zobacz też: Urlop ojcowski: kiedy można z niego korzystać? Na jakich zasadach jest przyznawany?

Więcej o: