Pracownik młodociany. Wynagrodzenie nieletnich wzrosło od 1 września. Wiemy, ile wynosi obecnie

Pracownik młodociany wielu osobom w Polsce może kojarzyć się głównie z wakacjami. Większość nieletnich faktycznie podejmuje pracę właśnie wtedy, ale możliwe jest to też w ciągu roku. Wyjaśniamy, kim dokładnie jest pracownik młodociany w świetle prawa i ile wynosi wynagrodzenie młodocianych 2023.

Praca osób nieletnich to dobry sposób na przygotowanie do wejścia w dorosłe życie, a także zarobienie pieniędzy na własne potrzeby i tym samym wsparcie domowego budżetu. Należy jednak pamiętać, że ze względu na młody wiek tych pracowników obowiązują odrębne przepisy. To ważna informacja dla pracodawców, ale też i rodziców.

Zobacz wideo Dlaczego młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami? "Zarobki. Dostają mniej niż najniższa krajowa"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pracownik młodociany. Wiek i zasady zatrudniania są określane przez Kodeks pracy

Zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodociany to osoba, która ukończyła 15. rok życia, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletności. Art. 191 § 1 tego samego dokumentu mówi natomiast o tym, że zatrudniana osoba młodociana musi mieć:

  • ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
  • świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Jeśli natomiast młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być on zatrudniony wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Pracodawca ma przy tym obowiązek zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i wsparcie niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Warto dodać, że młodocianym pracownikom przysługuje również urlop wypoczynkowy. Po upływie sześciu miesięcy jest to 12 dni urlopu. Po roku pracy wymiar urlopu zwiększa się do 26 dni, przy czym w roku kalendarzowym ukończenia przez pracownika 18 lat, młodocianemu pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni.

Pracownik młodociany. Wynagrodzenie 2023 jest wyższe od 1 września

Wzrost wynagrodzenia młodocianych pracowników od 1 września 2023 roku jest rezultatem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dotyczy to uczniów szkół branżowych i zależy od etapu ich edukacji. Według ogólnej zasady wynagrodzenie w takich przypadkach jest obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Kwotę tę ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Od teraz zmieniły się jednak wskaźniki wykorzystywane do tych obliczeń i obecnie wynoszą one:

  • w pierwszym roku nauki: nie mniej niż 8%;
  • w drugim roku nauki: nie mniej niż 9%;
  • w trzecim roku nauki: nie mniej niż 10%.

Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenie w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, to nie może ono wynieść nie mniej niż 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warto dodać, że nie jest to jedyna zmiana wprowadzona dla młodocianych pracowników w tym miesiącu. Od 30 września 2023 roku zacznie obowiązywać również nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Więcej o:
Copyright © Agora SA