Wtedy właściciel mieszkania może nie zwrócić ci kaucji. Jeśli chcesz uniknąć strat, lepiej się z tym zapoznaj

Kaucja ma na celu zabezpieczyć właściciela mieszkania przed nieuczciwym najemcą lub zniszczeniem elementów będących częścią nieruchomości. Niekiedy, przy rozwiązywaniu umowy, staje się powodem sporu pomiędzy stronami. W jakich sytuacjach można nie otrzymać zwrotu pieniędzy? Ekspert wyjaśnia.

Kaucja zwrotna może zostać potrącona lub w całości przeznaczona na pokrycie strat wynikających z niezrealizowania przez najemcę zapisów umowy. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o uszkodzenia, ale także zaległości w spłatach czynszu lub opłatach za dodatkowe rachunki. Kiedy lokator naraża się na utratę swoich pieniędzy? Czasami można się przed tym ustrzec. 

Zobacz wideo Zapytaliśmy Polaków o ceny wynajmu i kupna mieszkań

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kiedy właściciel wynajmowanego mieszkanie nie zwróci kaucji? Tutaj najważniejsza jest umowa

Zgodnie z prawem kaucja podlega pełnemu zwrotowi tylko wtedy, gdy nieruchomość oraz jego wyposażenie została oddana w stanie niepogorszonym w stosunku do dnia podpisania umowy. Niestety, precyzji w tym zapisie brak, przez co istnieje ryzyko, że lokator niespodziewanie pożegna się ze swoimi pieniędzmi. Ekspert Piotr Pajewski w rozmowie z Interią zaznaczył, że poprzez kaucję właściciel zabezpiecza się głównie ze względu na możliwe szkody w wynajmowanym mieszkaniu oraz niedotrzymanie postanowień umowy, takich jak m.in. zerwanie jej przed końcem trwania najmu. Oczywistym zatem jest fakt, że lokator może pożegnać się z pieniędzmi, gdy:

  • zniszczy mieszkanie, 
  • zakończy umowę wcześniej, 
  • podnajmuje mieszkanie bez wcześniejszej zgody właściciela mieszkania, 
  • nie wywiązuje się z warunków umowy. 

Na tym jednak nie koniec, ponieważ nieodpowiednio zawarta umowa również może skutkować tym samym.

Jeśli zabranie tego w twojej umowie, możesz nie otrzymać kaucji zwrotnej. Ekspert ostrzega przed błędami

Adwokat, Piotr Pajewski, przyznał, że najczęstszym błędem jest brak umowy spisanej na papierze. Każda ze stron powinna otrzymać po jednym egzemplarzu dokumentu. Zdarza się, że najemca godzi się na umowę ustną, jednakże taka praktyka może działać na jego niekorzyść przy jej wygaśnięciu. Tutaj problemem jest także brak pisemnego potwierdzenia dotyczącego wpłaty kaucji. Poza umową, istotny jest również protokół zdawczo-odbiorczy, który szczegółowo określa nieruchomość i jej wyposażenie. To właśnie na jego podstawie będzie prowadzona analiza mieszkania podczas oględzin końcowych

Wykonanie dokumentacji fotograficznej, nagranie wideo, przed rozpoczęciem wynajmu jest dodatkową opcją. Dzięki temu najemca ma zabezpieczenie na wypadek roszczeń wynajmującego

- radzi adwokat. Ekspert zwraca również uwagę na to, że wynajmujący nie może wziąć pieniędzy z kaucji na pokrycie kosztów, które wynikają z codziennego zużycia lokalu. W przypadku tego typu komplikacji lokator ma możliwość wystąpienia z żądaniem zwrotu kaucji

Pomimo wszelkich środków ostrożności wynajmujący mogą unikać zwrotu kaucji w terminie jej wymagalności. Co wtedy? Należy zażądać zwrotu kaucji, a gdyby to nie pomogło, złożyć pozew o zwrot pieniędzy.

- mówi adwokat. Żądanie powinno mieć formę pisemną i zawierać informacje o: 

  • kwocie kaucji i terminie płatności (10 dni), 
  • numerze rachunku bankowego najemcy. 
Więcej o:
Copyright © Agora SA