Emerytura po zmarłym mężu. Wiemy, ile musi trwać małżeństwo, aby pieniądze zostały wypłacone

Emerytura po mężu powinna pomagać, a niekiedy uznawana jest za zwyczajnie nieopłacalną. Jak wygląda w Polsce tzw. wdowia renta? Jest kilka warunków, które należy spełnić, aby ubiegać się o świadczenie po zmarłym. Czy okres trwania małżeństwa jest jednym z nich? Wyjaśniamy.

Emerytura po mężu przysługuje wdowie lub wdowcowi po śmierci współmałżonka. Świadczenie nazywane jest również "wdowią rentą" i przysługuje wyłącznie po spełnieniu kilku warunków. Co więcej, wypłacane jest w niepełnej kwocie. Jak wyglądają zasady przyznawania świadczenia po zmarłym współmałżonku? Nie w każdym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze. 

Zobacz wideo Czym właściwie są emerytury stażowe?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kto może otrzymać rentę rodzinną? To od tego zależy wysokość świadczenia

Emerytura po mężu nie jest przeznaczona wyłącznie dla wdów. O pieniądze mogą ubiegać się członkowie rodziny zmarłego, którzy w dniu śmierci mają ustalone prawo do emerytury, renty lub spełniają określone warunki. Renta rodzinna przysługuje wdowie lub wdowcowi, dzieciom zmarłego, wnukom, rodzeństwu oraz jego rodzicom. Na wysokość świadczenia wpływa także liczba osób do niego uprawnionych. ZUS wypłaci: 

  • 85% świadczenia zmarłego, gdy uprawniona jest jedna osoba, 
  • 90% świadczenia zmarłego, gdy uprawnione są dwie osoby, 
  • 95% świadczenia zmarłego, gdy uprawnione są co najmniej trzy osoby. 

Warto pamiętać, że renta rodzinna przysługuje uprawnionym pod warunkiem, że zrzekną się oni własnego świadczenia. Najniższa emerytura po mężu jest równa wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. Oznacza to, że od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 złote brutto

Emerytura po mężu 2023. Ile powinno trwać małżeństwo, aby otrzymać rentę rodziną? 

Ta kwestia może zastanawiać wielu, jednak - jak się okazuje - przepisy nie określają konkretnej liczby lat dotyczącej trwania małżeństwa, która uprawnia do pobierania świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze jest, aby wdowa lub wdowiec mieli ukończone 50 lat, albo uzyskali ten wiek w ciągu pięciu lat po śmierci współmałżonka. Dodatkowo małżeństwo nie może posiadać rozdzielności majątkowej przed śmiercią współmałżonka oraz musi w tym czasie prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Warto wiedzieć, że pomimo określonej kwoty renty rodzinnej, ZUS może: 

  • ograniczyć świadczenie, jeśli przychód świadczeniobiorcy jest wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wówczas wdowia emerytura będzie pomniejszona o kwotę przewyższenia),
  • zawiesić świadczenie, jeśli przychód osoby uprawnionej przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Więcej o: