Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Ile wyniesie dodatek? Nowe zasady to ważne zmiany dla wielu osób

Już wkrótce zacznie obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne 2024, które oznacza zmiany zarówno dla opiekunów, jak i osób z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni, ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku, czym jest świadczenie wspierające i komu będzie przysługiwać.

Już od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z lepszych warunków. W przypadku dorosłych osób z niepełnosprawnością możliwości będzie kilka. Związane to jest z wprowadzeniem świadczenia wspierającego, które jest całkiem nową formą pomocy. Ma ona przede wszystkim na celu umożliwienie opiekunom pracy zarobkowej.

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 2024? Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Jak dowiadujemy się ze strony rządu, świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwać opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia, a nie, jak to było dotychczas, tylko na jedno. Sytuacja ta będzie wpływać także bezpośrednio na wysokość świadczenia, które zostanie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnością. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, od 1 stycznia 2024 roku podstawowa kwota świadczenia wzrośnie do 2988 zł. Oznacza to, że będzie ono o 530 zł wyższe niż obecnie. Co ważne, na prawo do świadczenia nie będzie wpływać dochód czy wykonywanie pracy zarobkowej przez opiekuna.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się już o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne osoby dorosłe. Ostatnia z wymienionych form pomocy zostanie zastąpiona przez świadczenie wspierające. Czym ono dokładnie jest?

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą a świadczenie wspierające. Świadczeniobiorców czeka ważna decyzja

Świadczenie wspierające jest skierowane do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością. Będzie ono uzależnione od ustalonej potrzeby wsparcia, a podczas oceny tego aspektu przyznawane będą punkty. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów świadczenie będzie przyznawane wyłącznie osobom najbardziej potrzebującym, które uzyskają 87-100 punktów, jednak w kolejnych latach próg ten będzie zmniejszany. Jeśli zaś chodzi o wysokość świadczenia, tutaj ponownie brane pod uwagę będą wspomniane punkty i przyznana kwota będzie mogła wynieść od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Przypomnijmy, że obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł.

Na koniec należy podkreślić, że opiekunowie, którzy dotychczas pobierali świadczenie pielęgnacyjne na dorosłą osobę, będą mogły przy nim pozostać, ale wykluczy to możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku będzie mogło być też zawieszone na czas rozpatrywania wniosku o świadczenie wspierające.

Więcej o: