Świadczenie wspierające 2024. Nie wszyscy potrzebujący dostaną pieniądze. Tutaj liczą się punkty

Od nowego roku osoby z niepełnosprawnością będą mogły uzyskać nową pomoc oferowaną przez ZUS. Świadczenie wspierające nie jest jednak skierowane do wszystkich, a ponadto istotne będą tu przyznane punkty. Wyjaśniamy, co jest brane przy tym pod uwagę i jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy, z której już od 1 stycznia 2024 roku będą mogły skorzystać pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowo o tym, do kogo dokładnie jest ona skierowana, pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów. Tym razem skupimy się na zasadach przyznawania świadczenia wspierającego oraz tym, na jakie kwoty możemy liczyć.

Zobacz wideo Zamiast wypłacać osobom z niepełnosprawnościami renty, dopłaćmy im do samochodów. 2 mln ludzi mogłoby podjąć pracę. Wywiad ze Zbigniewem Zawadą, wiceprezesem zarządu SPiNKa

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

ZUS: świadczenie wspierające 2024. Znamy zasady przyznawania punktów osobom z niepełnosprawnością

Podstawą do przyznania świadczenia wspierającego będzie wynik uzyskany na teście 32 czynności, które będą przeprowadzać specjalne komisje. Oceniana będzie konkretnie zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Pod uwagę będzie brana przy tym m.in. jej zdolność do świadomego i samodzielnego wykonania konkretnej czynności, zdolność do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w czasie standardowym dla jej wieku czy zdolność do kontrolowania wykonywania czynności od jej rozpoczęcia do jej zakończenia. Pełna treść rozporządzenia wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przyznawania punktów dostępna jest w Dzienniku Ustaw.

Przyznane punkty będą wpływać bezpośrednio na wysokość świadczenia, które może wynieść:

  • 220% renty socjalnej – od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia,
  • 180% renty socjalnej – od 90 do 94 punktów,
  • 120% renty socjalnej – od 85 do 89 punktów,
  • 80% renty socjalnej – od 80 do 84 punktów,
  • 60% renty socjalnej – od 75 do 79 punktów,
  • 40% renty socjalnej – od 70 do 74 punktów.

Jeśli uwzględnimy przy tym rentę socjalną obowiązującą w 2023 roku, świadczenie wspierające w maksymalnej wysokości wyniosłoby około 3495 zł. Portal Infor przypomina jednak też, że nowa forma wsparcia będzie wprowadzana stopniowo, więc w 2024 roku jeszcze nie każdy z niej skorzysta.

Wniosek o świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające 2024 nie będzie przyznane każdemu

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wspierające będzie przyznawane tylko osobom, które uzyskają od 87 do 100 punktów. Od 2025 roku zakres ten poszerzy się o potrzebujących z wynikiem od 78 do 86 punktów, a od 2026 roku - od 70 do 77 punktów. Pamiętajmy też, że świadczenie nie będzie przyznawane z urzędu. Według informacji dostępnych na stronie rządowej wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, czyli do wojewody. Z kolei wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego złożymy bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o:
Copyright © Agora SA