Pracownicy muszą uważać. Tego urlopu już nie wykorzystają po sylwestrze. Lepiej się pospieszyć

Urlop wypoczynkowy to nie wszystko. Po nowelizacji Kodeksu pracy, w życie weszły dodatkowe dni wolne, które przepadają wraz z końcem roku kalendarzowego. O jakich urlopach warto pomyśleć przed 31 grudnia 2023? Nie każdy wziął to pod uwagę.

Poszczególni pracownicy mogą skorzystać z dodatkowych dni wolnych od pracy, które zostały wprowadzone przez kwietniową nowelę Kodeksu pracy. W przypadku urlopu wypoczynkowego, istnieje możliwość zrealizowania jego części w kolejnym roku kalendarzowym, natomiast z pozostałymi dniami wolnymi sprawa wygląda nieco inaczej. Między innymi te przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci przepadną zaraz po nowym roku

Zobacz wideo W swojej firmie wprowadziła dopłatę do urlopu - 1 tys. i 2 tys. zł. Jest jeden warunek

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Urlop na opiekę nad dzieckiem. Tych dni wolnych od pracy nie będzie można wykorzystać w przyszłym roku 

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, opiekunowie i rodzice - pracujący na podstawie umowy o pracę - mogą skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem. Są to odrębne od urlopu opiekuńczego dni, które można wykorzystać w formie dwóch dni lub podzielić je na łącznie 16 godzin wolnych od pracy. Umożliwia to odbywanie m.in. wizyt lekarskich z dzieckiem bądź obecność na spotkaniach organizowanych przez szkołę lub przedszkole. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy liczbę godzin ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Warto pamiętać, że niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę - do pełnej godziny. Dwa dni opieki przysługują łącznie na wszystkie posiadane dzieci, a prawo do urlopu nie jest zależne od stażu pracy. Taki urlop jest pełnopłatny, jednak należy wykorzystać go do 31 grudnia, ponieważ niewykorzystany nie zostanie wliczony do puli urlopowej, obowiązującej w 2024 roku. Wraz z nadejściem kolejnego roku kalendarzowego, aktywuje się nowy limit dni na opiekę nad dzieckiem

Dodatkowe dwa dni wolne od pracy można wykorzystać już tylko w grudniu. Czym jest urlop z tytułu siły wyższej?

To dni wolne, które może wykorzystać pracownik z powodu działania siły wyższej na przykład w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Te przysługują w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym, a osoba zatrudniona zachowuje wtedy prawo do połowy wynagrodzenia. Aby skorzystać z dodatkowych dni wolnych z powodu zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze, pracownik musi złożyć wniosek u pracodawcy. Przepisy nie określają dokładnie, w jakiej formie powinien być dostarczony. Informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną, poprzez rozmowę telefoniczną lub osobiście. Należy jednak pamiętać, że wniosek powinien zostać dostarczony przez zatrudnionego najpóźniej w dniu, w którym nastąpiło wydarzenie spowodowane siłą wyższą. Niewykorzystane w 2023 r. dni wolne nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Od stycznia 2024 roku każdy pracownik będzie mógł skorzystać z nowego limitu dni wolnych w ramach urlopu z tytułu siły wyższej

Więcej o:
Copyright © Agora SA