Ulga na dziecko 2024. Limit dochodu to nie jedyna przeszkoda. Te osoby nie dostaną zwrotu pieniędzy

Jednym z najpopularniejszych sposobów na pomniejszenie naszego podatku jest ulga prorodzinna, czyli ulga na dziecko. Mimo to warto przypomnieć zasady korzystania z niej, gdyż nie są one najprostsze. Wyjaśniamy, do jakiego wieku pociechy przysługuje nam ulga na dziecko i na co jeszcze zwracać uwagę.

Choć ulga prorodzinna jest chętnie stosowana przy rocznym rozliczeniu PIT, to wymaga ona od nas spełnienia określonych warunków. Nie wszystkim też będzie przysługiwać odliczenie w takiej samej wysokości. Podstawowe informacje na ten temat przybliżaliśmy już w poprzednim artykule. Tym razem jednak skupimy się na przypadkach bardziej szczegółowych, gdy ta konkretna ulga podatkowa nie będzie nam w ogóle przysługiwać.

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

Ulga na dziecko: do jakiego wieku dziecka? Pełnoletnie też się liczą, ale są warunki

Jak dowiadujemy się ze strony rządowej, w ogólnym ujęciu ulga prorodzinna przysługuje na dzieci do 18. roku życia. Limit ten może być jednak przedłużony do 25. roku życia, o ile pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę m.in. w:

  • szkole ponadgimnazjalnej;
  • kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych;
  • uczelni publicznej lub niepublicznej;
  • wyższej szkole oficerskiej.

Przepis ten nie dotyczy jednak dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny bądź też rentę socjalną. Wówczas rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko niezależnie od wieku podopiecznego. Jakie jeszcze czynniki mogą wpływać na nasze uprawnienia?

Ulga na dziecko 2024: limit dochodu. Te okoliczności będą zawsze decydujące

Limit dochodowy rodzica również ma ogromne znaczenie dla ulgi prorodzinnej, a dokładne progi zostały natomiast podane w przytoczonym wyżej artykule. Warto jednak podkreślić, że decydujący może być także dochód pełnoletniego dziecka. W 2023 roku nie mógł on być bowiem wyższy niż 16 061,28 złotych, przy czym limity dla rodziców i dzieci nie są sumowane. Ulga prorodzinna nie będzie mogła być zastosowana do pełnoletniego dziecka również wtedy, gdy wejdzie ono w związek małżeński. Jako szczególną okoliczność życiową pozbawiającą prawa należy też wymienić umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych na podstawie orzeczenia sądowego.

Portal pitax.pl zwraca ponadto uwagę na fakt, że ulgę na dziecko oblicza się za pełne miesiące. Przykładowo w przypadku narodzin pociechy w dowolnym dniu lutego danego roku, ulga będzie nam przysługiwać za 11 miesięcy. Z drugiej strony, jeśli dziecko kończy 25 lat w dowolnym dniu października, to ulga wciąż będzie liczona za 10 miesięcy. Dobrze jest o tym pamiętać, gdyż pozwoli nam to uniknąć późniejszego zaskoczenia.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.