Polski Związek Działkowców apeluje. Wiele osób nadal to robi. Mandaty zaczynają się od 500 zł

Polski Związek Działkowców zaapelował do osób korzystających z rodzinnych ogrodów działkowych. Okazuje się, że wielu ogrodników i ogrodniczek nie zna przepisów dotyczących bardzo istotnej kwestii. Za nieprzestrzeganie zasad mogą słono zapłacić - co najmniej 500 złotych.

Rodzinne ogrody działkowe dają mieszkańcom miast możliwość odpoczynku wśród zieleni oraz uprawy warzyw i owoców. Oprócz prac ogrodowych polegających na doglądaniu roślin, podlewaniu ich czy aranżacji przestrzeni, na działkowców czekają także poważniejsze zadania. Wycinka gałęzi, koszenie trawnika oraz wyrywanie chwastów może rodzić pytanie, co z nimi zrobić. Polski Związek Działkowców przypomina przepisy i apeluje, aby w żadnym wypadku nie pozbywać się odpadów w ten sposób. 

Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Czego nie można robić na działce ROD? Za to grozi nam wysoki mandat

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez związek 23 stycznia bieżącego roku, do Jednostki Krajowej PZD wpłynęło zapytanie w sprawie spalania odpadów zielonych na działkach. Czy ogrodnicy mogą to robić? Prawo wprost określa zasad. §68 pkt 5 Regulaminu ROD jasno wskazuje, że na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich śmieci, w tym resztek roślinnych. Do kwestii tej odnosi się także Ustawa o odpadach, a dokładnie Art. 155:

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Polski Związek Działkowców przypomina, że nielegalne spalanie śmieci będzie miało swoje konsekwencje. Zapis w tej sprawie znajdziemy w Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 145. - [Zaśmiecanie miejsc publicznych]:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Za nieprzestrzeganie prawa grozi nam także kara aresztu albo grzywny - o czym mówi art. 191 ustawy o odpadach. 

Czy można palić gałęzie? Polski Związek Działkowców apeluje do ogrodników

Jaka forma przekształcania odpadów zielonych jest zatem dopuszczalna na terenie rodzinnych ogrodów działkowych?

Apelujemy o przestrzeganie przepisów dotyczących spalania odpadów. Jedyną możliwością przekształcania resztek roślinnych na terenie ROD jest ich kompostowanie

- czytamy w notce wystosowanej przez związek. PZD podkreśla, że spalanie odpadów stoi w opozycji do zasad współżycia społecznego, których działkowcy muszą przestrzegać. Co więcej, takie zachowanie wpływa negatywnie na wizerunek rodzinnych ogrodów działkowych, a także zagraża bezpieczeństwu. 

Dym łatwo rozprzestrzenia się na duże odległości i przeszkadza innym użytkownikom ROD, mieszkańcom sąsiednich terenów i kierowcom poruszającym się na drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ROD. Ponadto, pozostawione bez kontroli ogniska są częstą przyczyną pożarów, które stanową poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców i ich mienia

- przypomina Polski Związek Działkowców. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.