Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Kto może go złożyć? Te osoby zyskają najwięcej

Ponowne przeliczenie emerytury w poszczególnych przypadkach może okazać się wyjątkowo opłacalne. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS. Kiedy warto to zrobić? Przepisy jasno określają warunki. Czy na ponownym przeliczeniu można stracić? Wyjaśniamy.

Kwestie związane z ponownym przeliczeniem emerytury, w szczególności reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomniany wniosek może złożyć każda osoba posiadająca uprawnienia emerytalne po spełnieniu określonych wymogów. Czy na przeliczeniu można stracić? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości. 

Zobacz wideo Czy emerytom starcza dziś na życie w Polsce? [SONDA]

Co daje ponowne przeliczenie emerytury? ZUS nie zmniejszy świadczenia 

Ponowne przeliczenie emerytury odbywa się na wniosek emeryta, a świadczenie przeliczana jest od miesiąca, w którym złożony został dokument. Warto pamiętać, że jeśli po złożeniu wniosku i ponownym przeliczeniu wartość emerytury będzie mniejsza, dana osoba nic na tym nie traci. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciąż będzie wypłacał świadczenie w przysługującej dotychczas kwocie. Ponowne przeliczenie emerytury lub renty następuje najczęściej, gdy: 

  • przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia dana osoba nie dysponowała wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mają znaczenie przy obliczaniu świadczenia,
  • istnieje możliwość udokumentowania zarobków za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub zarobków uzyskiwanych po przyznaniu świadczenia,
  • po przyznaniu świadczenia dana osoba pozostawała aktywna zawodowo lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne.

Wniosek o przeliczenie emerytury mogą składać osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały objęte emeryturą na starych, jak i nowych zasadach, zmienionych w przepisach ustawy o emeryturach.

Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Dokument można złożyć tylko raz w roku 

Ponowne przeliczenie emerytury może być wyjątkowo korzystne dla kobiet wychowujących dzieci przed 1999 rokiem. Wszystko dlatego, że okres urlopu wychowawczego przed tą datą obwarowany był niższym kapitałem początkowym. Na największy wzrost kwoty mogą liczyć osoby, które do kapitału początkowego zaliczą maksymalnie sześć lat opieki. Należy jednak pamiętać, że wedle obowiązujących przepisów wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia można złożyć wyłącznie raz w roku. ZUS natomiast nie ma możliwości zmiany wysokości emerytury na niekorzyść wnioskodawcy. Jeśli nowa kwota będzie niższa od poprzedniej, dokument zostanie odrzucony. Wniosek  ERPO można złożyć bezpośrednio w placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Jego wzór dostępny jest na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Więcej o:
Copyright © Agora SA