Kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Te warunki muszą zostać spełnione

W rocznych rozliczeniach PIT za 2023 rok rodzice samotnie wychowujący dzieci nadal będą mogli skorzystać z tak zwanej ulgi dla samotnie wychowujących dziecko. Aby złożyć deklarację PIT na preferencyjnych zasadach dla samotnej matki i samotnego ojca należy spełnić kilka określonych warunków.

Nie tylko małżeństwa mogą skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania. Przepisy podatkowe w naszym kraju umożliwiają również wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku osoby samotnie je wychowującej. Na jakich zasadach działa ulga podatkowa na dziecko? Postawiono jasne warunki. 

Zobacz wideo Jak politycy chcą obniżać PIT? Analizujemy programy wyborcze

Ulga dla samotnej matki 2024. Kto może rozliczyć się z fiskusem jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Skorzystanie z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób samotnie wychowujących dzieci jest możliwe w przypadku tych rodziców oraz opiekunów, którzy spełniają następujące warunki.

  • Posiadają status osoby samotnie wychowującej dziecko.
  • Wychowują samotnie dziecko w danym roku podatkowym.
  • Rodzic i dziecko nie uzyskali przychodów/dochodów, do których zastosowanie mają przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z wyjątkiem najmu prywatnego – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania, lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń oraz odliczeń.
  • Rodzic i dziecko nie podlegają opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Osobą samotnie wychowującą dziecko, mogącą skorzystać z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jest rodzic lub opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem. Może być również osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności.

Komu przysługuje ulga na dziecko? Są ograniczenia, lecz nie jest nim nieformalny związek 

Opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest możliwe w przypadku podatników, którzy wychowują je wraz z drugim rodzicem lub opiekunem prawnym oraz wtedy, gdy występuje opieka naprzemienna. Zgodnie z przepisami, z preferencji dla osoby samotnie wychowującej dzieci może skorzystać wyłącznie jeden rodzic lub opiekun, który rzeczywiście sam sprawuje nad nimi opiekę. Natomiast ograniczeniem nie jest związek nieformalny.

Z opisu sprawy, która była przedmiotem interpretacji, wynika, że od 2012 r. jest Pani osobą rozwiedzioną na podstawie wyroku rozwodowego z 23 października 2012 r., uprawomocnionego 12 listopada 2012 r. Z byłym mężem ma Pani dwoje małoletnich, uczących się dzieci (córkę urodzoną w 2006 r. i syna urodzonego w 2008 r.). Pani były mąż zamieszkuje osobno (w innym mieście) i nie wychowuje dzieci, nie podejmuje czynności faktycznych przy dzieciach, mających na celu ich wychowywanie. Aktualnie jest Pani w nieformalnym związku i z obecnym partnerem ma Pani syna urodzonego w 2023 r. Obecny Pani partner nie ingeruje w proces wychowywania dzieci, których nie jest biologicznym ojcem, a także nie łoży na ich utrzymanie

 - czytamy w serwisie Infor. W 2015 roku sąd miał ustalić, jak będą wyglądały kontakty ojca z dziećmi, jednakże ten ich nie realizował i stale zmniejszał liczbę spotkań. Sąd zobowiązał go również do płacenia alimentów, lecz ten nie przekazał żadnych dodatkowych pieniędzy na ich wychowanie. Według dyrektora KIS istotną przesłanką w tej sprawie jest to, że osoba, która ma zamiar skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów, w trakcie roku podatkowego faktycznie samotnie wychowywała dzieci. Słowo "wychowanie" nie odnosi się jedynie do ich utrzymania oraz czasowego przebywania z nimi. Obejmuje ogół czynności, których celem jest ukształtowanie danego człowieka oraz zapewnienia mu materialnych podstaw rozwoju. Fakt utrzymywania kontaktów pomiędzy dzieckiem i drugim rodzicem nie pozbawia pierwszego z nich prawa do opodatkowania swoich dochodów na korzystnych zasadach.

Podstawową kwestią jest zatem ustalenie, który z rodziców faktycznie wychowuje dziecko, gdy rodzice nie pozostają w związku małżeńskim i żadnemu z rodziców sąd nie pozbawił władzy rodzicielskiej

- tłumaczy serwis. Jednocześnie przepisy nie pozbawiają podatnika prawa do preferencyjnego opodatkowania w sytuacji gdy ten mieszka wraz z osobami niewychowującymi i nieobowiązanymi do wychowywania dzieci. Zatem związek nieformalny z nowym partnerem nie wpływa na możliwość skorzystania z ulgi

Więcej o:
Copyright © Agora SA