Tak wygląda cennik u notariusza w 2024 roku. Koszt sporządzenia testamentu może zaskoczyć wiele osób

Opłaty notarialne są nieodłącznym elementem wszelkich czynności prawnych, które wymagają obecności notariusza. Jedną z nich jest spisanie testamentu. Ile kosztuje taka usługa w 2024 roku? Jest jedno "ale". Jeśli popełnisz błąd, dokument nie będzie uznawany za ważny.

Testament, to dokument, w którym osoba wyrażająca swoją ostatnią wolę, dokonuje rozporządzenia posiadanym majątkiem, a więc decyduje o tym, co ma się z nim stać w przypadku jej śmierci. W celu sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego należy udać się do notariusza i zapłacić mu tak zwaną taksę notarialną. Jest to wynagrodzenie za wykonanie czynności prawnej, które co do zasady określane jest na podstawie umowy między stronami. O jakich kwotach mowa?

Zobacz wideo Dziecko dziedziczy długi i co dalej? Adwokat: Jest prawnie chronione

Jak spisać testament? Pismo stworzone u notariusza może być uznany za nieważne 

Testament jest najważniejszym dokumentem w kontekście podziału majątku w przypadku śmierci testatora. Jeśli osoba zmarła nie sporządziła takowego pisma, wtedy dziedziczenie następuje w sposób ustawowy. Wiele osób decyduje się jednak na to, aby utworzyć testament, a wszystko po to, by samemu zdecydować o tym, do kogo trafi jego własność oraz zmniejszyć ryzyko późniejszych konfliktów rodzinnych. Warto pamiętać, że testament jest dokumentem, który można zarówno anulować, jak i całkowicie zmienić. Niestety, samo sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego nie wystarczy, aby dokument został uznany za ważny. Według Sądu Najwyższego ten powinien zostać sporządzony z najwyższą starannością, a więc nie może pozostawiać żadnych wątpliwości. Właśnie dlatego wszelkie błędy mogą sprawić, że stanie się nieważny, a zgodnie z Kodeksem cywilnym może to nastąpić, gdy:

  • dokument został stworzony w stanie wyłączającym świadomie i swobodne powzięcie decyzji oraz wyrażenie woli,
  • testator działał pod wpływem błędu i uda się dowieść, że gdyby nie to przekonanie, to dokonałby innych zapisów, 
  • testament został spisany pod naciskiem i wpływem groźby ze strony osoby trzeciej. 

Ile kosztuje testament u notariusza? Kwoty są różne 

Maksymalną kwotę, jaką notariusz może naliczać za konkretną czynność prawną, określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Zgodnie z tym dokumentem taksa notarialna może wynosić nie więcej niż

  • 50 złotych za stworzenie testamentu, 
  • 150 złotych za stworzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (wydziedziczenie),
  • 200 złotych za stworzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny.

Możliwe jest również odwołanie testamentu, jednakże w tym przypadku taksa notarialna wynosi 30 złotych. Warto również pamiętać, że do wszystkich wyżej wspomnianych kwot, należy doliczyć podatek VAT. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA