Praca w Wielkanoc to dla niektórych konieczność. Co o tym mówią przepisy? Ma to pewne zalety

Czy praca w święta jest dozwolona? Okazuje się, że tak, przy czym dotyczy to nielicznych przypadków. Warto jednak wiedzieć, że wiążą się z tym pewne przywileje, a kwestię tę regulują przepisy Kodeksu pracy. Wyjaśniamy, kto może pracować w Wielkanoc i inne dni wolne, a także jakie są tego korzyści.

Większość osób czeka na Wielkanoc i inne święta, aby spędzić czas z rodziną oraz bliskimi. Niestety niektóre miejsca muszą pozostawać czynne nawet w tak wyjątkowych okolicznościach, więc część pracowników niestety nie skorzysta z okazji do odpoczynku. Należy jednak podkreślić, że w świetle prawa nie są to całkiem zwyczajne dni i poświęcenie ich na pracę może okazać się opłacalne.

Zobacz wideo Marek Zuber: Im częściej zmieniasz pracę, tym większą masz szansę na podwyżkę

Co przysługuje za pracę w święto? Z tego przywileju skorzystają wybrani

Praca w dni wolne dotyczy przede wszystkim zawodów związanych z opieką zdrowotną czy transportem, ale też i punktów gastronomicznych czy usług hotelarskich. Inaczej mówiąc, chodzi tu o zawody związane z użytecznością społeczną lub potrzebne do zapewnienia codziennych potrzeb ludności. Co więcej, zgodnie z zapisami w rozdziale VII Kodeksu pracy za pracę w niedzielę i święto uznaje się pracę wykonywaną między godziną 6 w danym dniu a godziną 6 w następnym dniu, chyba że nasz pracodawcą ustali inną godzinę. Pracownicy, którzy się jej podejmą, mogą liczyć w zamian na dodatkowy dzień wolny, który powinien być udzielony w ciągu:

  • sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po dniu pracy, w przypadku pracy w niedzielę;
  • okresu rozliczeniowego, w przypadku pracy w święta.

Jeśli zatem będziemy pracować w Wielkanoc, pracodawcę będzie obowiązywał drugi termin. Portal Infor podkreśla również, że wolne należy nam się nawet wtedy, gdy w niedzielę lub święto nie przepracujemy pełnych ośmiu godzin. Jest to podstawowa forma stosowana w omawianych przypadkach. Co jednak dzieje się w sytuacjach, gdy przyznanie dodatkowego wolnego nie jest możliwe w danym okresie rozliczeniowym? Wówczas w grę wchodzą pieniądze.

Czy praca w święta jest więcej płatna? W ten sposób obliczysz należne wynagrodzenie

Za pracę w święto pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli nasza miesięczna pensja jest stała, w celu jego obliczenia należy najpierw płacę zasadniczą podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. W ten sposób uzyskamy kwotę, którą należy przemnożyć przez liczbę godzin przepracowanych w święto. Jednocześnie warto dodać, że praca w dniu ustawowo wolnym trwająca dłużej niż osiem godzin jest uznawana za pracę w godzinach nadliczbowych. Tutaj możemy liczyć na osobny dodatek wypłacany ponownie w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Więcej o:
Copyright © Agora SA