Nie skorzystałeś z wcześniejszej emerytury? Możesz liczyć na rekompensatę. Trzeba spełnić te warunki

Osoby, które w określonych latach wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze mają prawo do wcześniejszej emerytury. Ci, którzy nie skorzystali z tego przywileju, mogą ubiegać się o finansową rekompensatę. ZUS poinformował o dodatku.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wcześniejsza emerytura przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które spełniły określone warunki. W tym przypadku chodzi o świadczenie przyznawane z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Zobacz wideo Ile trzeba zarabiać, aby godnie żyć? [SONDA]

Wcześniejsza emerytura 2024. Niezbędny jest wniosek i kilka dokumentów 

Aby móc ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy: 

  • nie być członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa,
  • posiadać odpowiednie okresy składkowe i nieskładkowe - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • udowodnić wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bądź co najmniej pięć lat pracy górniczej pod ziemią. 

Osoby, które chcą ubiegać się o wcześniejsze świadczenie, muszą złożyć do ZUS-u wniosek o emeryturę oraz przekazać informację o okresach składkowych i nieskładkowych. Niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego i nauki w szkole oraz dokument potwierdzający okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nie należy również zapominać o piśmie, które potwierdzi osiągane wynagrodzenie. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem przesyłki pocztowej oraz polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez serwis PUE.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Kwoty mogą być różne

ZUS informuje, że osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i nie skorzystały jeszcze z możliwości nabycia prawa do emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mają prawo do finansowej rekompensaty

Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury

- czytamy na stronie ZUS. Do odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury mają prawo osoby, które: 

  • przed 1 stycznia 2009 r. pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
  • nie mają ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, na przykład z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
  • wystąpiły z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym,
  • dołączą do wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, lub w szczególnym charakterze.

Wysokość rekompensaty zależy od kilku czynników, dlatego ostateczna kwota będzie wyliczana indywidualnie dla każdej osoby wnioskującej. Zakład oblicza ją według wzoru: R = 64,32 x K x X. Litera "R" oznacza kwotę rekompensaty, 64,32 to wartość stała, "K" oznacza kwotę emerytury "hipotetycznej" obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego, natomiast "X" to współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełniła dana osoba do 31 grudnia 2008 roku.

Więcej o:
Copyright © Agora SA