Darowizna od rodzica nie zawsze uniknie podatku. Niektórzy popełniają błąd. Jest jeden haczyk

Darowizna od rodziców oznacza przekazywanie środków osobom z zerowej grupy spadkowej. Jest to jednoznaczne z tym, że taka forma wsparcia nie wymaga zapłaty podatku. Pojawiają się jednak przypadki, w których należy spełnić konkretne warunki, aby takowe zwolnienie obowiązywało. Oto jak uniknąć utraty części pieniędzy.

Przepisy ws. podatku od darowizny dla dziecka są określane przez Ustawę o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z jej zapisami rodzice należą do zerowej grupy podatkowej, a więc otrzymana od nich darowizna - w formie formę pieniężnej lub rzeczowej - jest całkowicie zwolniona z podatku pod warunkiem, że w konkretnych przypadkach takie wsparcie zostanie odpowiednio zgłoszone. Jeśli o tym zapomnimy, możemy mieć niemały problem. 

Zobacz wideo Na co gwiazdy wydały swoje pierwsze zarobione pieniądze? "Kasjerka nie nadążała!"

Darowizna od rodziców bez podatku. Masz na to tylko sześć miesięcy

Do tak zwanej zerowej grupy podatkowej należą:

  • małżonek, 
  • zstępni - na przykład syn, córka, wnuki, prawnuki,
  • wstępni - na przykład matka, ojciec, dziadkowie,
  • pasierb,
  • rodzeństwo,
  • ojczym,
  • macocha.

W związku z tym, że rodzice figurują w tym gronie, otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn pod warunkiem, że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy. W tym przypadku kwota wolna wynosi 36120 zł, co oznacza, że datek o wartości poniżej tej kwoty nie musi być zgłaszany do urzędu skarbowego. Natomiast o darowiźnie wynoszącej więcej, niż 36120 zł należy poinformować właściwy urząd skarbowy za pomocą formularza SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych - w terminie do sześciu miesięcy od jej otrzymania

Jak nie zapłacić podatku przy darowiźnie od rodziców? Liczba nie ma znaczenia 

Warto pamiętać również o tym, że darowizna pieniężna będzie zwolniona z podatku, jeśli środki zostaną przekazane w konkretny sposób. Otóż muszą zostać wpłacone na rachunek bankowy nabywcy lub wręczone za pomocą przekazu pocztowego. 

Zatem jeśli chcemy przekazać dziecku pieniądze na zakup mieszkania, to nie możemy wykonać przelewu bezpośrednio na konto sprzedającego

- czytamy w serwisie Interia Biznes. Co ważne, jeśli osoba, która otrzymała darowiznę, dostanie ją ponownie w ciągu kolejnych pięciu lat, zostaną zsumowane. Należy o tym pamiętać, ponieważ ma to bezpośredni związek z kwotą wolną od podatku, która w przypadku wpłaty od rodziców wynosi 36120 zł. Zatem jeśli suma darowizn przekroczy tę kwotę, obdarowany będzie miał obowiązek zgłoszenia ich do właściwego urzędu skarbowego. W Polsce nie istnieje ograniczenie dotyczące liczby przekazywanych przez rodziców darowizn, a te mogą być zwolnione z opodatkowania bez względu na ich wartość, jeśli tylko zgłosimy ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku darowizny, którą stanowi nieruchomość, należy przekazać ją w formie aktu notarialnego

Więcej o:
Copyright © Agora SA