Emerytura po jednym dniu pracy. Ile wynosi? Koszt dostarczenia pieniędzy jest wyższy niż świadczenie

Ile wynosi minimalny staż pracy do emerytury? Jeśli świadczenie jest przyznawane na nowych zasadach, to takiego limitu nie ma. Nie oznacza to jednak, że każda praca zapewni nam stabilność finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Wyjaśniamy, na jaką emeryturę możemy liczyć po jednym dniu pracy.

Polskie przysłowie mówi o tym, że bez pracy nie ma kołaczy. Jest to stwierdzenie prawdziwe także w przypadku emerytury. Choć prawo do emerytury możemy uzyskać nawet po przepracowaniu bardzo krótkiego okresu, to wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą okazać się rozczarowujące. Warto o tym wiedzieć zawczasu, niezależnie od tego, czy rezygnacja z pracy zarobkowej to nasz wybór, czy konieczność.

Zobacz wideo System wyrzuca nas na umowy B2B i umowy śmieciowe

Czy po jednym dniu pracy można dostać emeryturę? Polskie przepisy mają dwie strony

Obecnie obwiązujący w Polsce wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wymagany staż pracy wynosi natomiast odpowiednio 20 i 25 lat. Przy przyznawaniu prawa do emerytury pod uwagę bierze się jednak także rok urodzenia danej osoby. Jak przypomina portal Infor, seniorzy urodzeni do 31 grudnia 1948 roku muszą lub musieli udowodnić wspomniany staż pracy. W przypadku osób urodzonych 1 stycznia 1949 roku i później jest on konieczny do przyznania emerytury minimalnej, ale samo prawo do świadczenia zyskamy już po jednym dniu opłacania składek do ZUS-u. Na jego wysokość będą wpływać:

  • kwota zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy
  • środki zapisane na subkoncie,
  • średnie dalsze trwania życia.

Czynników tych mamy zatem sporo, co wyjaśnia występujące różnice w wysokościach emerytur, nawet w przypadku świadczeniobiorców o takim samym stażu pracy. Mogły one bowiem zgromadzić w tym czasie różne składki lub też przeszły na emeryturę w innym momencie i rozbieżności wynikają z obowiązującego wówczas średniego dalszego trwania życia. Mimo wszystko kwota zwaloryzowanych składek zgromadzonych po tylko jednym dniu będzie raczej niska, co przełoży się na niską emeryturę. O jakich kwotach jednak dokładnie mówimy?

Jaka emerytura za jeden dzień pracy? ZUS wypłaca zaskakująco niskie świadczenia

Choć nie można podać konkretnej wysokości emerytury pod jednym dniu aktywności zawodowej, to niemal na pewno będzie to tzw. emerytura groszowa. Według danych ZUS-u, na które powołuje się portal Interia, jedna z seniorek z Legnicy z jednodniowym stażem pracy otrzymuje świadczenie w wysokości 43 groszy. Jeszcze mniej trafia do kobiety z Wałbrzycha: zaledwie 19 groszy. W 2021 roku natomiast jedna z osób otrzymywała miesięczny przelew w wysokości 1 grosza. Sytuacje te są dość absurdalne, zwłaszcza gdy uwzględnimy, że koszty dostarczenia pieniędzy są wyższe niż samo świadczenie. Niemniej takie są polskie przepisy i takich stawek należy się spodziewać.

Więcej o:
Copyright © Agora SA