Wymiana prawa jazdy. Jak wygląda procedura wymiany dokumentu?

Wymiana prawa jazdy jest obowiązkiem, przed którym w pewnym momencie stają wszyscy kierowcy. Za kilka lat będzie to wymóg, który zmusi każdego kierującego do zmiany dokumenty. Kiedy należy wymienić bezterminowe prawo jazdy? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wymiany prawa jazdy to obowiązek, który obecnie spoczywa na kierowcy w określonych sytuacjach. Za kilka lat będzie to obowiązek, który będą musieli spełnić wszyscy posiadacze tego dokumentu. Jak się do tego przygotować? Co trzeba wiedzieć?

Kiedy wymiana prawa jazdy bezterminowego? Co mówią przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi od 2013 roku przepisami, wszystkie prawa jazdy mogą mieć maksymalną ważność wynoszącą 15 lat (dotyczy to tylko osób, które nie mają problemów zdrowotnych). W związku z tym termin upłynięcia ważności dokumentu minie w 2028 roku. Wówczas rozpocznie się proces wymiany praw jazdy i potrwa przez pięć kolejnych lat. Wymianie podlegać będą nie tylko dokumenty posiadające termin ważności. Wiele wskazuje, że zobowiązani do tego będą także właściciele praw jazdy bezterminowych. Kiedy wymiana prawa jazdy bezterminowego ma zostać zakończona? Proces ma zająć pięć lat i dobiec końca w 2033 roku.

Wniosek o wydanie prawa jazdy — jak wygląda?

Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się z kilku części.

  • W części A wnioskujący musi wypełnić podstawowe dane osobowe, takie jak numer PESEL, imiona i nazwisko, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także adres e-mail.
  • Część B wypełniają osoby, które wnioskują o wydanie prawa jazdy innej kategorii, niż dotychczas posiadają, a także posiadacze pozwolenia na kierowanie tramwajem lub karty motorowerowej. Należy tam wpisać numer dokumentu, wydający organ, numer druku i datę wydania.
  • Pięć kolejnych części wniosku to pozwolenie na kierowanie tramwajem (C), potwierdzenie kwalifikacji (D), wydanie wtórnika / zmiana danych (E), sposób przekazania dokumentu (F) oraz oświadczenia (G). Osoby ubiegające się o prawo jazdy/pozwolenie wypełniają części C, F i G, osoby wnioskujące o potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej wypełniają części D, F i G, natomiast wnioskujące o wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia wypełniają części E, F i G.
  • Na końcu wniosku znajduje się miejsce do wklejenia fotografii i umieszczenia własnoręcznego podpisu, a także oświadczenie o miejscu zamieszkania.
Zobacz wideo Co grozi za poruszanie się pojazdem bez wymaganych uprawnień?

Wniosek o prawo jazdy — gdzie i kiedy złożyć?

Momentów, w których można złożyć wniosek o prawo jazdy, jest kilka. Jeden z nich dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zdali egzamin na prawo jazdy i po raz pierwszy ubiegają się o dokument. Wniosek składa się również w chwili zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu, a także w przypadku zmiany nazwiska posiadacza prawa jazdy (np. po ślubie).

Miejsce, w którym należy złożyć wniosek o prawo jazdy, jest uzależnione od miejsca zamieszkania wnioskującego. Generalnie jednak ma to miejsce w starostwie powiatowym w miejscu zamieszkania danej osoby. W przypadku mieszkańców miast na prawach powiatu wniosek składa się w urzędzie miasta. Przed wizytą warto sprawdzić, gdzie mieści się wydział komunikacji, co można znaleźć w sieci.

Wniosek o wymianę prawa jazdy. Koszta, załączniki

W przypadku składania wniosku o wymianę prawa jazdy należy do niego dołączyć:

  • aktualne zdjęcie,
  • potwierdzenie opłaty,
  • dowód osobisty,
  • dotychczasowe prawo jazdy,
  • orzeczenie lekarskie.

Wniosek można złożyć zarówno osobiście, jak i wysłać go pocztą do odpowiedniego urzędu. Koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł. Zazwyczaj opłatę można uiścić w kasie urzędu, jak również przelewem na wskazany numer konta. Zazwyczaj wymiana dokumentu trwa do dziewięciu dni roboczych.

Ile się czeka na prawo jazdy?

Co do zasady, prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru po 30 dniach od chwili złożenia wniosku lub pozytywnym zdaniu egzaminu, jednak zazwyczaj jest ono gotowe znacznie wcześniej. Aby sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru, wystarczy wpisać odpowiednie dane na stronach www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl.

Zobacz też: Test percepcji zagrożeń ma być obowiązkowy dla kierowców. Zmiany w prawie jazdy

Więcej o:
Copyright © Agora SA