Jak złożyć wniosek o dowód? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie

Wiele osób poszukuje informacji na temat tego, jak złożyć wniosek o dowód. Sprawdzamy więc, gdzie składa się taki wniosek, co należy do niego dołączyć i czy możliwe jest załatwienie sprawy przez Internet.

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty?

Każdy dorosły Polak prędzej czy później musi się dowiedzieć, jak złożyć wniosek o dowód osobisty. Jest to bowiem dokument tożsamości, który musi posiadać każdy pełnoletni obywatel naszego kraju zamieszkujący w Polsce. Dowód osobisty pozwala na potwierdzenie tożsamości oraz polskiego obywatelstwa. Jest niezbędny podczas załatwiania wielu spraw urzędowych, z jego pomocą można też przekraczać granicę niektórych krajów, np. państw strefy Schengen. Dowód osobisty mogą posiadać również osoby małoletnie, ale w ich wypadku o wydanie takiego dokumentu muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Począwszy od 4 marca 2019 roku wydawane są w Polsce dowody osobiste z warstwą elektroniczną, czyli e-dowody, zaś osobom, które ukończyły 12 lat, wydaje się e-dowody z odciskami palców i podpisem. Nic więc dziwnego, że wniosek o taki dowód osobisty należy złożyć osobiście.

Seria dowodu osobistego: co warto wiedzieć? Zdjęcie ilustracyjne Seria dowodu osobistego: co warto wiedzieć? Sprawdzamy

Wniosek o dowód osobisty musi złożyć każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, albo wymienia dowód osobisty (np. z powodu zmiany danych osobowych czy upływu terminu ważności). Wniosek może też złożyć każdy, kto kończy 18 lat za mniej niż 30 dni, albo jest polskim obywatelem mieszkającym za granicą. Wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zameldowania. Można go pobrać z Internetu lub otrzymać w urzędzie. Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie, dołączając do niego aktualne kolorowe zdjęcie dowodowe na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku). Warto uprzednio sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Chcąc mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, należy zaznaczyć to we wniosku. Osoby ubiegające się o wydanie dowodu osobistego z powodu tzw. kradzieży tożsamości powinny dołączyć do wniosku dokument pozwalający uprawdopodobnić nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych. Składając wniosek należy mieć przy sobie dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (jeśli się go ma), a w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo – paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Złożony na wniosku własnoręczny podpis zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym. Podczas składania wniosku urzędnik pobierze od nas odciski palców. Będą one przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych i zostaną zeń automatycznie usunięte w momencie odebrania dowodu, lub jeśli dowód nie zostanie odebrany w ciągu 90 dni od daty wydania.

Zobacz wideo Paszport i dowód dla dziecka - jak wyrobić?

Jak złożyć wniosek o dowód przez Internet?

Osoby starające się o dowód dla dziecka, powinny wiedzieć, jak złożyć wniosek o dowód przez Internet. Należy pamiętać, że przez Internet można złożyć wyłącznie wniosek o dowód dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze 12 lat. Aby złożyć taki wniosek konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, bądź też certyfikatu podpisu osobistego (mają go w e-dowodzie osoby, które składając wniosek o e-dowód zaznaczyły, że chcą mieć certyfikat podpisu osobistego). Aby zalogować się e-dowodem, należy mieć założoną skrzynkę ePUAP, służącą do komunikacji z urzędem. Wniosek składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator. Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej, o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB (fotografia musi zachować proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm). Jeśli wniosek składa opiekun lub kurator, musi również dołączyć dokument potwierdzający fakt bycia opiekunem lub kuratorem (np. orzeczenie sądu).

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel [zdjęcie ilustrujące] Nowa funkcja aplikacji mObywatel. Rząd chce walczyć z kradzieżą tożsamości

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty online?

A zatem jak złożyć wniosek o dowód osobisty online? Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły 12 lat. Konieczne będzie wykonanie następujących czynności:

  • kliknięcie przycisku Złóż wniosek,
  • wybranie sposobu logowania,
  • zaznaczenie, czy jest się rodzicem, opiekunem czy kuratorem,
  • wprowadzenie danych dziecka lub podopiecznego oraz rodziców,
  • wskazanie powodu ubiegania się o dowód osobisty,
  • wybranie urzędu, w którym odbierze się dowód,
  • dodanie zdjęcia dziecka lub podopiecznego,
  • dodanie ewentualnych innych załączników,
  • uzupełnienie brakujących danych kontaktowych (sprawdzenie poprawności adresu e-mail),
  • podpisanie wniosku elektronicznie.

Potwierdzenie złożenia wniosku przyjdzie na skrzynkę ePUAP oraz na e-mail podany we wniosku. Dowód trzeba odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze należy okazać swój dowód osobisty lub paszport oraz dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki ma. Dziecko powinno być obecne przy odbieraniu dowodu osobistego jeśli ukończyło 5 lat.

Zobacz też: Dowód osobisty i mObywatel z takimi samymi uprawnieniami. Jest projekt ustawy

Więcej o: