Dodatek do emerytury po 65. roku życia? Sprawdź, kiedy można go uzyskać

Dodatek do emerytury po 65. roku życia, czyli czy i ile można otrzymać dodatkowego świadczenia, które niewątpliwie będzie dużym wsparciem dla wielu seniorów? Dowiedz się jakie warunki należy spełnić.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Jak podwyższyć swoje świadczenie?

Dodatek do emerytury po 65. roku życia, to jedno z ważniejszych zagadnień dla osób w wieku senioralnym, które chcą korzystać z takich świadczeń. Choć długość życia się wydłuża, a i dzięki świadomości dbania o własne zdrowie, jego jakość również ulega ciągłej poprawie, to jednak niezaprzeczalnie emerytura nie jest wysokim świadczeniem — a przynajmniej dla większości emerytów. Dlatego wszelkie dodatki są ważną kwestią, bo podnoszą miesięczny dochód i dają większą szansę na godne życie, a nie każdy w tym wieku jest w stanie pozostać aktywnym zawodowo i dorabiać do emerytury. Jakie są dodatki do emerytury, z których można próbować korzystać? Oczywiście wszystko zależy czy spełnia się warunki do ich uzyskania, jednakże można wymienić tutaj również m.in. dodatek:

 • weterana poszkodowanego
 • kompensacyjny
 • kombatancki
 • pielęgnacyjny
 • za tajne nauczanie
 • ekwiwalenty pieniężne
 • ryczałt energetyczny
 • świadczenia pieniężne dla osób deportowanych albo dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych.

Kto może się starać o przeliczenie emerytury ponownie po 65. roku życia?

Zagadnienie to dotyczy osób, których czas przejścia na emeryturę miał miejsce w momencie obowiązywania starych i nowych przepisów, które zostały zmienione. W art. 108  ust. 2 i 4 ustawy o emeryturach można znaleźć zasady ponownego przeliczenia. Co ważne — ponowne ustalenie ma miejsce na wniosek, o czym mówi z kolei art. 113 ustawy o emeryturach. Tak więc wiedząc, kto może się starać o przeliczenie emerytury po 65. roku życia, trzeba tylko sprawdzić, czy spełnia się warunki i można złożyć stosowny wniosek. W celu upewnienia się zawsze można skorzystać z wizyty w ZUS, gdzie pracownik organu sprawdzi, czy będzie to w określonym przypadku zasadne.

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Aby skutecznie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia, należy wraz z nim przedłożyć dokumenty, które dotychczas nie były znane organowi, a potwierdzają istnienie dotychczas niedoliczonych okresów składkowych i nieskładkowych. Można też taki wniosek złożyć, aby przeliczyć świadczenie z uwzględnieniem nowych zarobków. Warto w tym celu udać się do ZUS, aby zweryfikować, co będzie potrzebne do przedłożenia.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Dodatek do emerytury po 70. roku życia, czyli dodatek pielęgnacyjny. Kiedy można go otrzymać?

Dodatek pielęgnacyjny jest to dodatek do emerytury po 70. roku życia, a dokładniej po 75. roku życia, kiedy to otrzymuje się go z urzędu. Jest on przyznawany co miesiąc i wypłacany razem ze świadczeniem emerytalnym. Innym osobom może być przyznany, jeśli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone stosowną dokumentacją. W przypadku, gdy osoba starsza przebywa w placówce opiekuńczej, to niestety tego świadczenia nie otrzyma. Jednakże jeśli będzie poza nią dłużej niż dwa tygodnie, wówczas może się starać o ten dodatek.

Jaki przysługuje dodatek do emerytury po 60. roku życia?

Mowa tutaj w zasadzie o emerytach-kobietach, które osiągają wiek do przejścia na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Istotne jest to, że ZUS co od zasady nie różnicuje przyznawanych dodatków ze względu na płeć. Kryteria dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych oraz ewentualnej niezdolności do pracy — w zależności od charakteru dodatku. Tak więc dodatek do emerytury po 60. roku życia w przypadku kobiet przysługuje taki sam, jak w przypadku mężczyzn, jeśli spełnia się stosowne warunki. Czasem przyznawane są one z urzędu, czasem na wniosek — w zależności od rodzaju.

Ile wynosi dodatek do emerytury za warunki szkodliwe?

Nie każda praca, którą się w życiu wykonywało, jest bezpieczna czy też w dobrych warunkach. Dlatego też dla części seniorów bardzo ważne jest, ile wynosi dodatek do emerytury za warunki szkodliwe. Tego rodzaju rekompensata nie jest świadczeniem oddzielnym, a doliczona jest do kapitału początkowego i podlega waloryzacji. Jej wysokość zależy od wielu czynników, m.in.:

 • stażu sprzed 1.01.2009 r.,
 • czasu wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze przed 1.01.2009 r.,
 • obniżonego wieku emerytalnego dla danego rodzaju pracy
 • wieku, jaki się miało przed dniem 31.12.2008 r.

Czy przysługuje dodatek do emerytury za urodzenie dzieci?

Od pewnego czasu przysługuje dodatek do emerytury za urodzenie dzieci, który bywa też nazywany świadczeniem Mama 4+. Dotyczy on kobiet, które miały co najmniej czworo dzieci i skutkiem sprawowania nad nimi opieki, nie mogły przepracować wystarczającego czasu do uzyskania godnej emerytury. Dodatek ten sprawia, że niwelowane są różnice w wysokości świadczeń. Dzięki temu od marca 2023 r. wynosi ono 1588,44 zł, a jeśli emerytura lub renta jest w wysokości niższej od najniższej emerytury, to świadczenie to jest uzupełnieniem do wysokości najniższej emerytury.

A czy jest jakiś dodatek do emerytury dla wdowy?

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy, która ma funkcjonować nie tyle jako dodatek do emerytury dla wdowy czy wdowca, ile być świadczeniem. Dotychczas starano się uzyskać odpowiednią ilość podpisów pod projektem. Ustala on zasady otrzymania świadczenia, ale do momentu wypracowania jej ostatecznego kształtu, trudno spekulować. Pewne jest jednak, że tego rodzaju świadczenie będzie pomocne dla osób, które utraciły drugą połowę i zostały same.

Zobacz też: Kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2023? Sprawdź, by podjąć jak najlepszą decyzję!

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.