Polecenie wyjazdu służbowego. Jak się go udziela? Podajemy najważniejsze informacje

Polecenie wyjazdu służbowego to dokument potwierdzający odbycie podróży służbowej przez pracownika. Chociaż nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawcę, to w niektórych branżach jest nieodzowne.

Gdzie wydaje się polecenie wyjazdu?

W jakich sytuacjach wydaje się polecenie wyjazdu? W niektórych branżach, choćby w przypadku wielu firm sprzedażowych, delegacje są nieodłącznym elementem. Charakter prowadzonej działalności wymaga tego, aby pojawiać się na krajowych czy międzynarodowych targach, ale także promować produkty u potencjalnych klientów. Dodatkowo wszelkie zmiany w udzielaniu i rozliczaniu delegacji mogą bardzo mocno wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw. To zresztą jeszcze jeden wątek wskazujący wagę dobrej orientacji w omawianej tematyce.

Zaświadczenie o wyjeździe służbowym

Czemu zaświadczenie o wyjeździe służbowym jest takie ważne? To ono stanowi podstawę dla rozliczenia kosztów delegacji. Muszą mu towarzyszyć załączone przez samego pracownika dowody poniesionych podczas wyjazdu kosztów.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Polecenie wyjazdu służbowego - wzór

O czym jeszcze warto pamiętać? Czasami trzeba zwrócić uwagę na formalne aspekty takiego druku. Bez niektórych trudno wyobrazić sobie udzielenie delegacji. Jak wygląda wzór polecenia wyjazdu służbowego? Koniecznie muszą się tutaj znaleźć następujące elementy:

  • numer polecenia wyjazdu;
  • jego data;
  • imię i nazwisko delegowanego pracownika;
  • stanowisko służbowe pracownika;
  • okres trwania delegacji;
  • miejscowość początku i końca delegacji;
  • cel podróży służbowej;
  • informacja dotycząca środka transportu.

Polecenie wyjazdu służbowego. Jak wypełnić?

Jak wypełnić polecenie wyjazdu służbowego? Nie powinno to nastręczać zbyt wielu problemów. Najczęściej takie polecenie jest podzielone na dwie części: tę po lewej stronie wypełnia pracodawca, prawą zaś zajmuje się pracownik.

Polecenie wyjazdu służbowego - wzór wypełnienia

Co jeszcze powinien zawierać wzór wypełnienia polecenia wyjazdu służbowego? Nie można zapominać o rubryce "potwierdzenie pobytu służbowego". Takie potwierdzenie pracownik może uzyskać tam, gdzie został wysłany przez pracodawcę. Oprócz podpisu osoby potwierdzającej i niezbędnych dat, należy tu umieścić pieczątkę. 

Wzór delegacji - zaświadczenie o wyjeździe służbowym 

Jaki jeszcze element musi zawierać wzór delegacji - zaświadczenie o wyjeździe służbowym? Konieczne jest wreszcie podpisanie dokumentu przez pracodawcę. Alternatywą może być zrobienie tego przez osobę przez niego wyznaczoną. 

Co z poleceniem wyjazdu służbowego poza granice kraju? Taki nakaz przełożonego czasami budzi nieco wątpliwości, ale nie należy się nimi przejmować. Przede wszystkim dużo zależy tu od wybranego środka transportu - może to być przecież pociąg, auto lub autobus, ale najczęściej wykorzystujemy samolot, jeśli w grę wchodzą dalekie destynacje.

Zobacz też: Mało kto wie jak prawidłowo korzystać ze schowka w samolocie. Pamiętaj o tych zasadach, by uniknąć awantury

Więcej o:
Copyright © Agora SA