Tyle zarabia się w polskim więzieniu. Jakie prace wykonują przestępcy? Niektórzy pracują na pełen etat

Praca w więzieniu jest zajęciem chętnie podejmowanym przez skazanych. Poza zarobkami niesie ona ze sobą też inne korzyści. Zdradzamy, jakie prace wykonują więźniowie w naszym kraju, jakie jest ich wynagrodzenie i jak jeszcze placówki mogą przygotować ich do powrotu do aktywności zawodowej.

Według danych przedstawionych przez "Express Ilustrowany" do końca czerwca tego roku we wszystkich jednostkach podległych dyrektorowi Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi pracowało 3863 skazanych. Co ciekawe, jest to o 15 osób więcej niż w styczniu 2023. W Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi pracujący stanowią aż 60% wszystkich więźniów. Czym dokładnie się zajmują?

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska o podejściu ludzi po opuszczeniu więzienia: Bardzo wiele osób skreśliło mnie od razu

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ile zarabia więzień w więzieniu w Polsce? Wynagrodzenie podlega potrąceniom

Więźniowie w Polsce mogą wykonywać pracę w ramach różnych form zatrudnienia, w tym umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Przy zatrudnieniu na pełny etat otrzymują minimalną krajową. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 wynosi ona 3600 zł brutto. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z prawem wynagrodzenie to podlega obowiązkowym potrąceniom. Przede wszystkim odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto 7% wynagrodzenia trafia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a 462,50 zł przekazywanych jest na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Co więcej, do dyspozycji skazanego jest dostępna tylko część zarobków. Pozostałe środki odprowadza się na konto tzw. akumulacji. Pieniądze z tego konta są wypłacane dopiero po zakończeniu wyroku.

Praca w więzieniu: jakie czynności są wykonywane? Placówki oferują też szkolenia dla skazanych

Praca podczas pobytu w więzieniu to nie tylko sposób na zarobienie, ale też i zajęcie czasu oraz przygotowanie do powrotu do życia poza murami więzienia.

Na terenie zakładu osadzeni zatrudniani są do prac porządkowych, na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Praca pozwala wykształcić nawyk pracy i rozwiązać problem obciążeń finansowych, jakie mają osadzeni

- mówi specjalista działu penitencjarnego por. Rafał Sobczak, cytowany przez "Express Ilustrowany".

Część prac jest wykonywana również na terenie placówki więziennej, np. w kuchni, przy prowadzeniu radiowęzła czy w bibliotece. Istotna tu jest również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, a nawet zdobycia zawodu. Polskie więzienia oferują skazanym liczne kursy i szkolenia, umożliwiające zostanie m.in. opiekunem osób starszych i niepełnosprawnych, brukarzem, monterem okiem, malarzem czy krawcem.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.